Katowice Kluby „Filozofuj!”

Zagadka tożsamości. Drugie spotkanie Klubu „Filozofuj!” w Katowicach

Tematem drugiego spotkania klubu Filozofuj! w Katowicach będzie zagadnienie tożsamości osobowej. Wraz z naszymi znamienitymi gośćmi dr Grażyną Osiką (Politechnika Śląska) oraz dr Elżbietą Struzik (UŚ) zastanowimy się między innymi nad pytaniem o korelacje zachodzące między odpowiedzialnością moralną, a tożsamością osobową. Spotkanie odbędzie się 19 maja w Kawiarni Fotograficznej. Zapraszamy wszystkich Katowiczan. Filozofujmy!

Szczególne podziękowania kierujemy do Kawiarni Fotograficznej, za udostępnienie przestrzeni do wspólnego filozofowania. W dyskusji wezmą udział:                                                                                                           

Dr Grażyna Osika – Adiunkt w Katedrze Stosowanych Nauk Społecznych Politechniki Śląskiej. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych z pogranicza filozofii i komunikacji społecznej. Do obszaru jej głównych zainteresowań należą takie zagadnienia jak komunikacja interpersonalna, komunikacja medialna, filozofia komunikacji. Najbliższą autorce tradycją teoretyczną jest semiotyka z jej nurtem pragmatyki logicznej. W 2011 roku ukazała się jej książka pt.: Procesy i akty komunikacyjne. Koncepcje klasyczne i współczesne, oraz Bunt i reforma, której jest redaktorem. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

 

Dr Elżbieta Struzik – doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, pracownik Instytutu Filozofii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania naukowe koncentruje na problematyce antropologii filozoficznej, filozofii współczesnej, fenomenologii ciała, filozofii podmiotu. Szczególnym polem zainteresowań teoretycznopoznawczych jest polska myśl filozoficzna drugiej połowy XX wieku. Jest autorką wielu artykułów naukowych publikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach i pracach monograficznych o profilu filozoficznym. Jest współredaktorką (wraz z A.L. Zachariaszem) książki Wieczne teraz (2002), poświęconej filozofii recentywistycznej tworzonej przez Józefa Bańkę, monografii Terytorium i peryferia cielesności. Ciało w dyskursie filozoficznym (2010, współredaktor A. Kiepas), redaktorem pracy zbiorowej Tischner – człowiek w horyzoncie nadziei (2016).

Spotkanie poprowadzi: Krzysztof Rakowski

Koordynatorem spotkania jest: Maria Bartkowska

Głosić uczestnictwo spotkaniu można tutaj

Spotkanie podzielone jest na dwie części. Najpierw będziemy mogli wysłuchać dyskusji zaproszonych gości. Odpowiedzą oni na następujące pytania:

  • Co decyduje o tym, że jesteśmy tą samą osobą pomimo zmian i upływu czasu?
  • Czy w analogiczny sposób możemy mówić o tożsamości wspólnoty i co o niej decyduje?
  • Jakie znaczenie dla problematyki odpowiedzialności moralnej ma zagadnienie tożsamości?

Następnie głos zostanie oddany publiczności

Serdecznie zapraszamy do refleksji oraz dyskusji nad zagadnieniem tożsamości osobowej. Filozofujmy!

19 maja, godzina 18. 00 Kawiarnia Fotograficzna, ul. PCK 19, Katowice


Partner: 

 

 

 

Patron: 


Zob. relacje z pierwszego spotkania Klubu “Filozofuj!” w Katowicach

Kluby „Filozofuj!” – to nowo tworzone nieformalne grupy współpracowników i sympatyków czasopisma „Filozofuj!”, organizujące w swoich miejscowościach imprezy (np. konferencje, spotkania dyskusyjne lub promocyjne) popularyzujące filozofię pod patronatem Redakcji „Filozofuj!”. Więcej informacji > tutaj.

 

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy