Logika Zagadki logiczne

Zagadki logiczne #12: Czy wyłamiemy się z Matrixa?

Pamiętacie film braci Wachowskich Matrix? Świetne sceny walk, fantastyczna muzyka, interesujące kreacje postaci i… potężny ładunek epistemologiczny.

Zapisz się do naszego newslettera

Załóżmy przez chwilę, że jesteśmy tylko pro­gra­ma­mi, tak jak bohaterowie fil­mu Matrix. Sko­ro jesteśmy zapro­gramowani, to czy może­my wyła­mać się i dowiedzieć czegoś więcej niż algo­rytm nam pozwala? Czy czer­wona piguł­ka mogła­by ist­nieć? Czy w ogóle może­my dowiedzieć się, że żyje­my w matrik­sie? W poszuki­wa­niu odpowiedzi na te pyta­nia pomóc nam może pew­na zagad­ka log­icz­na.

Wyobraź­cie sobie, że tworzymy prosty pro­gram kom­put­erowy, który ma przek­sz­tał­cać pewne cią­gi liter w inne cią­gi liter. Przyjmi­jmy, że jedyny­mi lit­era­mi, który­mi ten pro­gram może się posługi­wać, są: ‘M’, ‘I’, ‘U’.

Przyjmi­jmy również cztery reguły, według których pro­gram może przek­sz­tał­cać jedne cią­gi liter w inne.

1) Jeżeli w ciągu wys­tępu­je lit­era ‘I’, moż­na dodać po niej ‘U’ (np. MIMIU).

2) Jeżeli w ciągu wys­tępu­je ciąg liter ‘III’, wol­no zamienić go na ’U’ (np. MIIIIMIU).

3) Jeżeli w ciągu wys­tępu­je ciąg liter ‘UU’, wol­no go usunąć. (np. MIUUMI).

4) Cały ciąg liter bezpośred­nio po M wol­no nam pod­woić (np. MIUMIUIU).

Daje­my temu pro­gramowi następu­jące zadanie: przek­sz­tałć ciąg MIMU.  

I oto zagad­ka: dlaczego pro­gram będzie szukał tego przek­sz­tałce­nia w nieskońc­zoność?

 

* Na pod­staw­ie książ­ki Dou­glasa R. Hof­s­tadtera: Gödel, Esch­er, Bach. An Eter­nal Gold­en Braid, Basic Books 1979. Opra­cow­ał Patryk Popławs­ki

Rozwiązanie zagad­ki zna­jdziesz tutaj.

Zain­tere­sowała Cię ta zagad­ka? Zajrzyj do naszego dzi­ału Zagad­ki Log­iczne.

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy