Logika Zagadki logiczne

Zagadki logiczne #15: Łowca wampirów

zagadki logiczne wampiry
Na podstawie legend o wampirach powstało wiele filmów i dzieł literatury.

Wam­piry, odkąd tylko ist­nieją w świado­moś­ci ludzkiej, zawsze budz­iły z jed­nej strony lęk, a z drugiej ekscy­tację. Mamy więc wam­piry niemiłe, jak na przykład Drac­u­la Bra­ma Stro­kera, ale mamy też wam­piry, które chodzą do liceum i przeży­wa­ją miłosne rozter­ki. Wiz­erunek nieśmiertel­nego krwiopi­j­cy może być zatem bard­zo różny, stąd cza­sa­mi darzymy wam­piry sym­pa­tią, a innym razem widz­imy w nich tylko okrop­ne bestie.

Wyobraź sobie ter­az, że nie lubisz wam­pirów i jesteś ich wyk­wal­i­fikowanym łow­cą. Przy­jeżdżasz do Tran­syl­wanii. Na oku masz dwie siostry – Annę i Mar­ię.

Co wiesz na tem­at mieszkańców Tran­syl­wanii:

  • Zdrowe umysłowo wam­piry zawsze kłamią.
  • Zdrowi umysłowo ludzie zawsze mówią prawdę.
  • Połowa mieszkańców Tran­syl­wanii jest obłąkana: zda­nia prawdzi­we uzna­je za fałszy­we, a zda­nia fałszy­we za prawdzi­we.
  • Jed­na z sióstr jest na pewno wam­pirem.
  • Nic nie wiesz na tem­at zdrowia sióstr.

Następ­nie przeprowadza­sz taki wywiad:

Ty (do Anny): Powiedz mi coś o sobie.

Anna: Obie jesteśmy obłąkane.

Ty (do Marii): Czy to praw­da?

Maria: Oczy­wiś­cie, że nie!

I oto zagad­ka: która sios­tra jest wam­pirem?


Na pod­staw­ie książ­ki Ray­mon­da Smullyana: Dama czy tygrys, tłum. Bohdan Chwedeńczuk, Książ­ka i Wiedza 1995. Opra­cow­ał Patryk Popławs­ki.


Rozwiązanie zagad­ki zna­jdziesz tutaj.

Więcej zagadek log­icznych zna­jdziesz w naszym dziale Zagad­ki log­iczne.

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy