Logika Zagadki logiczne

Zagadki logiczne #20: Zagadka stryja czarnoksiężnika

Kasia i Michał wybrali się do królest­wa króla Zor­na, by odwiedz­ić czarnok­siężni­ka, który miał niezwykłego stry­ja-logi­ka. Czarnok­siężnik mieszkał na wyspie. Kasia i Michał planowali zostać tam tydzień lub dwa, nie wiedząc, że pobyt okaże się tak ciekawy, że przedłuży się do kilku miesię­cy.

Kiedy tylko znaleźli się na wyspie, naty­ch­mi­ast zadz­wonili do czarnok­siężni­ka, który ucieszył się z ich wiz­y­ty. Był w radośnie-nos­tal­gicznym nas­tro­ju i spędz­ił całe popołud­nie wspom­i­na­jąc swo­jego stry­ja.

– Naprawdę powin­niś­cie byli go poz­nać – powiedzi­ał do Michała i Kasi. – Był jed­nym z najbardziej intere­su­ją­cych ludzi, jakich znałem. To on zain­tere­sował mnie logiką.

– W jaki sposób? – zapy­tał Michał.

– W dość nat­u­ral­ny – odpowiedzi­ał czarnok­siężnik. – Przez całe moje dziecińst­wo i młodość zadawał mi mnóst­wo zagadek. Pamię­tam, że kiedy byłem bard­zo mały – miałem około sześ­ciu lat – mój stryj miał psy, z który­mi częs­to się baw­iłem. Pewnego dnia zadał mi zagad­kę na ich tem­at i do dziś nie wiem, czy ta his­to­ryj­ka była prawdzi­wa, czy zmyślona. Ale oto zagad­ka:

Pewnego dnia postaw­iłem dla swoich psów miskę z psi­mi ciasteczka­mi. Najpierw przyszedł najs­tarszy pies i zjadł połowę ciasteczek, i jeszcze jed­no. Potem przyszedł dru­gi pies i zjadł połowę tego, co znalazł, a potem jeszcze jed­no ciasteczko.

Potem przyszedł trze­ci pies i także zjadł połowę tego, co zas­tał, i jeszcze jed­no ciasteczko. Wresz­cie przyszedł czwarty, najm­niejszy piesek, i zjadł połowę tego, co zas­tał, i jeszcze jed­no ciasteczko, i wtedy ciastecz­ka się skończyły. Ile ich było na początku w misce?

– To jest właśnie zagad­ka, którą zadał mi mój stryj.

Jak brz­mi odpowiedź?


Opra­cow­ane na pod­staw­ie: Ray­mond Smullyan, Szatan, Can­tor i nieskońc­zoność oraz inne łamigłów­ki, Warsza­wa 2005.

Więcej zagadek log­icznych zna­jdziesz w naszym dziale Zagad­ki log­iczne.

Rozwiązanie zagad­ki zna­jdziesz tutaj.

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy