Logika Zagadki logiczne

Zagadki logiczne #22: Jak ma na imię pani Wiśniewska?

Zapisz się do naszego newslettera

Lato w krainie króla Zor­na było bard­zo upalne. Kasia, Michał i czarnok­siężnik skryli się wewnątrz kami­en­nego domu czarnok­siężni­ka, gdzie panował miły chłód. Oprowadzał ich właśnie po swo­jej bib­liotece, gdy przy­pom­ni­ała mu się kole­j­na zagad­ka swo­jego stry­ja.

Zagad­ka ta brzmi­ała tak:

Trzy zaprzy­jaźnione małżeńst­wa spędza­ły razem wieczór – byli to państ­wo Kowalscy, Nowakowie i Wiśniews­cy. Każdy z mężczyzn jest bratem jed­nej z kobi­et i nie ma innego rodzeńst­wa; każ­da z kobi­et zaś jest siostrą jed­nego z mężczyzn i również nie ma innego rodzeńst­wa. To znaczy, że w grupie są trzy pary rodzeńst­wa. Każ­da z pań prze­jęła też nazwisko po mężu. Znamy następu­jące fak­ty:

  1. Hele­na jest o dokład­nie dwadzieś­cia sześć tygod­ni starsza od jej męża, który urodz­ił się w sierp­niu.

  2. Sios­tra pana Kowal­skiego, która jest żoną szwa­gra bra­ta Hele­ny, poślu­biła swego męża w dniu swych urodzin w sty­czniu.

  3. Mał­gorza­ta Kowal­s­ka jest niższa od Wil­hel­ma Nowa­ka.

  4. Sios­tra Artu­ra jest wyższa od Beaty.

  5. Jan ma pięćdziesiąt lat.

I oto zagad­ka: jak ma na imię pani Wiśniews­ka?


Opra­cow­ane na pod­staw­ie: Ray­mond Smullyan, Szatan, Can­tor i nieskońc­zoność oraz inne łamigłów­ki, Warsza­wa 2005.

Więcej zagadek log­icznych zna­jdziesz w naszym dziale Zagad­ki log­iczne.

Rozwiązanie zagad­ki zna­jdziesz tutaj.

Foto: Por­trait of three cou­ples – Polk Coun­ty, Flori­da, pub­lic domain

Źródło: https://www.floridamemory.com/items/show/146491

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy