Logika Zagadki logiczne

Zagadki logiczne #27: Czwarta próba króla Zorna

Zapisz się do naszego newslettera

To niesły­chane! Kole­jny więzień wykazał się zdol­noś­cią log­icznego myśle­nia i uszedł z życiem” – powiedzi­ał król Zorn.

Zaiste niesły­chane” – odpowiedzi­ał min­is­ter.

Tym razem wymyślę naprawdę niezwykłą zagad­kę. Niech no tylko pomyślę…”

Król Zorn zad­u­mał się w swoim tron­ie. Sły­chać było tylko ćwierkanie królewskiego słowi­ka. Korona zaczęła powoli zsuwać się królowi z głowy.

Już wiem!” – wykrzyknął, a korona z brzękiem spadła na posadzkę. „Zmień­cie napisy na drzwiach i wprowadź­cie czwartego więź­nia!”

Królews­cy pomagierzy przy­go­towali nowe tablicz­ki na drzwi i odpowied­nio przy­go­towali „zawartość” każdego z dwóch pokoi. Następ­nie wprowadzili więź­nia, które­mu król objaśnił zasady.

Tak jak w poprzed­niej pró­bie, jeśli w poko­ju po lewej stron­ie (w poko­ju I) jest gar­niec zło­ta, to napis na jego drzwiach jest prawdzi­wy, a jeśli jest w nim niedźwiedź, to napis jest fałszy­wy. W poko­ju po prawej stron­ie zaś (w poko­ju II) jest prze­ci­wnie: jeśli jest w nim gar­niec zło­ta, to napis na jego drzwiach jest fałszy­wy, a jeśli jest w nim niedźwiedź, to napis jest prawdzi­wy. Tak samo jak poprzed­nio, w obu poko­jach mogą być gar­nce lub niedźwiedzie albo też w jed­nym może być gar­niec, a w drugim niedźwiedź. Znalezie­nie gar­nca ze złotem gwaran­tu­je wyjś­cie na wol­ność, a niedźwiedzia – pożar­cie przez głod­nego zwierza.

A oto napisy na drzwiach:

POKÓJ I: Nie ma znaczenia, który pokój wybierzesz.

POKÓJ II: Gar­niec zło­ta jest w pier­wszym poko­ju.

Który pokój powinien wybrać więzień?


Opra­cow­ane na pod­staw­ie: Ray­mond Smullyan, Dama czy tygrys? oraz inne zagad­ki log­iczne, Warsza­wa 2004.

Więcej zagadek log­icznych zna­jdziesz w naszym dziale Zagad­ki log­iczne.

Rozwiązanie zagad­ki zna­jdziesz tutaj.

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy