Logika Zagadki logiczne

Zagadki logiczne #3: Kolorowe skarpetki kontratakują

Zostajemy przy szufladzie w ciemnym pokoju. A poszukiwanie skarpetek stało się naszą obsesją. ;) Tym razem stajemy jednak przed nieco trudniejszym zadaniem. Pogłówkujcie.

Zapisz się do naszego newslettera

Zachę­camy Was do nadsyła­nia zagadek log­icznych oraz zaob­ser­wowanych „wpadek” log­icznych (również naszych): redakcja@filozofuj.eu.


Kolorowe skarpetki kontratakują*

Załóżmy, że w szu­fladzie zna­j­du­je się ileś niebies­kich skar­pet i taka sama licz­ba różowych skar­pet. Załóżmy, że okaza­ło się, iż najm­niejsza licz­ba skar­pet, jakie muszę wybrać, by mieć pewność, że dostałem co najm­niej jed­ną parę w tym samym kolorze, jest rów­na najm­niejszej licz­bie skar­pet, jakie muszę wybrać, by mieć pewność, że dostałem co najm­niej dwie skar­pety w różnych kolorach.

Pytanie: Ile skar­pet jest w szu­fladzie?

 

Odpowiadając na pytania, opiszcie, jakim sposobem doszliście do rozwiązania.

 

* Na pod­staw­ie książ­ki Ray­mon­da Smullyana: Jaki jest tytuł tej książ­ki?, tłum. Bohdan Chwedeńczuk, Książ­ka i Wiedza 2004.

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • 4 skar­pety, po dwie w każdym kolorze. Po dwóch próbach nie może­my mieć pewnoś­ci, że mamy dwie skar­pety w tym samym lub w różnych kolorach. Trze­cia pró­ba daje nam gwarancję wylosowa­nia pary jed­nokolorowej, ale żeby była to również gwaranc­ja wylosowa­nia przy­na­jm­niej dwóch skar­pet w różnych kolorach (w poprzed­niej wer­sji moglibyśmy w 24. próbach losować skar­pety w tym samym kolorze), to licz­ba prób musi być o jeden więk­sza niż licz­ba losowanych przed­miotów.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy