Logika Zagadki logiczne

Zagadki logiczne #5: Zagadka starszego referenta

Pozostajemy w Pcimiu, ale przenosimy się do urzędu gminy. Ze zdumieniem odkrywamy, że tam też w poczekalni jest komplet numerów „Filozofuj!”. Pytanie brzmi: Który jest rok? ;) OK, to tylko żart na rozgrzewkę. W urzędzie gminy otrzymujemy zapytanie ofertowe ws. zlecenia na wykonanie tablic z numerami domów. Wójt postanowił zafundować je mieszkańcom głównej ulicy Pcimia. Starszy referent chce sprawdzić, czy mamy głowę na karku. Zachęcamy do porannej gimnastyki umysłowej.
Zachę­ca­my Was do nad­sy­ła­nia zaga­dek logicz­nych oraz zaob­ser­wo­wa­nych „wpa­dek” logicz­nych (rów­nież naszych): redakcja@filozofuj.eu.

Zagadka starszego referenta*

Star­szy refe­rent, z bły­skiem w oku, przed­sta­wia nam sprawę:

Na głów­nej uli­cy jest 100 budyn­ków. Zle­ce­nie pole­ga na wyko­na­niu tablic z ich nume­ra­mi. Czy może pan wyli­czyć, ile będzie potrzeb­nych dziewiątek?

 

Odpowiadając na pytania, opiszcie, jakim sposobem doszliście do rozwiązania.

 

* Na pod­sta­wie książ­ki Ray­mon­da Smul­ly­ana: Jaki jest tytuł tej książ­ki?, tłum. Boh­dan Chwe­deń­czuk, Książ­ka i Wie­dza 2004.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

3 komentarze

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy