Logika Zagadki logiczne

Zagadki logiczne #7: Uczciwi i nieuczciwi politycy

W dzisiejszej zagadce nawiążemy do polityki. Będziemy się zastanawiać, ilu polityków jest uczciwych, a ilu nieuczciwych. Ciekawy temat, prawda? Jeszcze ciekawsze byłyby rozważania, którzy politycy są uczciwi, a którzy są nieuczciwi. Ale to już specjalność innych redakcji. Z logicznego punktu widzenia interesujące jest to, że oceny polityków, jakie one proponują, bardzo często wzajemnie się wykluczają. Logika zaś podpowiada, że dany polityk nie może być pod tym samym względem zarazem uczciwy i nieuczciwy. Rodzi to oczywiście wątpliwość co do uczciwości samych tych redakcji. Wątpliwość ta jest dla nas o tyle istotna, że gdy nieuczciwy orzeka „X jest uczciwy” lub „X jest nieuczciwy”, nadal mało wiemy, jaki jest związek między X a cechami uczciwości lub nieuczciwości. Umówmy się zatem, że pozostaniemy przy logice, a gdyby ktoś pod zmienne koniecznie chciał podstawić miłe lub niemiłe swojemu sercu desygnaty, niech sobie nie odmawia (jeśli i tak nie umie inaczej), lecz uczyni to w skrytości własnych myśli. Zachęcamy do gimnastyki umysłowej.

Zapisz się do naszego newslettera

Zachę­camy Was do nadsyła­nia zagadek log­icznych oraz zaob­ser­wowanych „wpadek” log­icznych (również naszych): redakcja@filozofuj.eu.


Uczciwi i nieuczciwi politycy*

Na pewnej kon­wencji par­tyjnej zebrało się stu poli­tyków. Każdy z nich był ucz­ci­wy bądź nieucz­ci­wy. Znamy tym­cza­sem dwa fak­ty:

  • Co najm­niej jeden z poli­tyków był ucz­ci­wy.
  • Co najm­niej jeden z dwóch dowol­nych poli­tyków był nieuczci­wy.

Pytanie: Czy zna­jąc te fak­ty moż­na powiedzieć, ilu poli­tyków było uczci­wych, a ilu nieucz­ci­wych?

 

Odpowiadając na pytania, opiszcie, jakim sposobem doszliście do rozwiązania.

 

* Na pod­staw­ie książ­ki Ray­mon­da Smullyana: Dama czy tygrys, tłum. Bohdan Chwedeńczuk, Książ­ka i Wiedza 1995.

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Pewnie się mylę ale wyda­je się, że 99 było nieucz­ci­wych bo wiemy, że 1 na pewno był ucz­ci­wy, nato­mi­ast z dowol­nej pary cona­jm­niej 1 jest nieucz­ci­wy więc moż­na wymieszać każdego z każdym to prócz jed­nej możli­woś­ci (tej z owym ucz­ci­wym) zawsze będzie co najm­niej jeden nieucz­ci­wy to każe mi myśleć że 99 jest nieucz­ci­wych.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy