Logika Zagadki logiczne

Zagadki logiczne #8: Wino i butelka

Jeroboam Chateau Mouton-Rothschild rocznik 1945 to jedno z najdroższych win świata. Jego cena sięgnęła nawet 80 tys. euro (prawie 340 tys. zł).

Zapisz się do naszego newslettera

Na etykiecie umieszc­zono literę V (vic­toire) na cześć zwycięst­wa aliantów w II wojnie świa­towej Jed­nym z naj­droższych alko­holi na świecie jest Hen­ri IV Dudognon Her­itage. Butelkę tego koni­aku sprzedano za praw­ie 1,5 mln euro (dokład­nie 1 435 000 euro, czyli pon­ad 6 mln zło­tych). Butelkę wykon­ał jubilet Jose Dava­l­os dla firmy Tequi­la Ley. Jest ona pokry­ta 24-kara­towym złotem i platyną oraz inkrus­towana bry­lan­ta­mi*. Czy ten świat nie zwar­i­ował?! Dlat­ego powróćmy na grunt logi­ki.

W dzisiejszej zagad­ce log­icznej będziemy zas­tanaw­iać się nad ceną dro­giego wina (choć nie tak dro­giego jak wyżej wspom­ni­ane) w relacji do ceny butel­ki.

 

Wino i butelka**

Butel­ka wina kosz­tu­je tysiąc zło­tych. Wino kosz­tu­je o dziewięćset zło­tych więcej niż butel­ka.

Pytanie: Ile kosz­tu­je butel­ka?

 

Odpowiadając na pytanie opiszcie, jakim sposobem doszliście do rozwiązania.

 

* Infor­ma­c­je ze strony: http://www.rsvlts.com/2015/08/10/most-expensive-alcohol/.

** Na pod­staw­ie książ­ki Ray­mon­da Smullyana: Dama czy tygrys, tłum. Bohdan Chwedeńczuk, Książ­ka i Wiedza 1995.

 


Zachę­camy Was do nadsyła­nia zagadek log­icznych oraz zaob­ser­wowanych „wpadek” log­icznych (również naszych): redakcja@filozofuj.eu.

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy