Logika Zagadki logiczne

Zagadki logiczne #9: Koty, psy i ciastka

Dzisiaj bez wprowadzenia. Weźcie to na logikę. Można też rozpracować arytmetycznie. Zachęcamy do porannej gimnastyki umysłowej.

Zachę­ca­my Was do nad­sy­ła­nia zaga­dek logicz­nych oraz zaob­ser­wo­wa­nych „wpa­dek” logicz­nych (rów­nież naszych): redakcja@filozofuj.eu.


Koty, psy i ciastka*

Pięć­dzie­się­cio­ma sze­ścio­ma ciast­ka­mi mamy nakar­mić dzie­sięć zwie­rzaków. Każ­dy z nich jest kotem bądź psem. Każ­dy pies ma dostać sześć cia­stek, a każ­dy kot pięć.

Pyta­nie: Ile jest psów, a ile kotów?

 

Odpowiadając na pytania, opiszcie, jakim sposobem doszliście do rozwiązania.

 

* Na pod­sta­wie książ­ki Ray­mon­da Smul­ly­ana: Dama czy tygrys, tłum. Boh­dan Chwe­deń­czuk, Książ­ka i Wie­dza 1995.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

2 komentarze

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy