Audycje Popularyzacja

Załoga F w Radiowej Czwórce

Krótko i węzłowato o filozofii i filozofowaniu na antenie Radiowej Czwórki wypowiadała się Załoga F w relacji Anny Depczyńskiej.

Umiłowanie mądroś­ci, najbardziej fun­da­men­tal­na, racjon­al­na i kry­ty­cz­na wiedza o wszys­tkim, co ist­nieje ˜– tak Słown­ik PWN opisu­je filo­zofię.

Tak wprowadz­ił relację Anny Depczyńskiej z roz­mowy z Załogą F prowadzą­cy audy­cję Czat Czwór­ki – Piotr Firan.


Zob. relacje ze spotkań Klubów „Filozofuj!”


 

Najnowszy numer można nabyć od 3 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy