Aktualności Nagroda im. Kazimierza Twardowskiego Nagrody i wyróżnienia

Zamknięcie naboru zgłoszeń do Konkursu o Nagrodę im. Kazimierza Twardowskiego

Fundacja Academicon zakończyła przyjmowanie zgłoszeń do pierwszej edycji Konkursu im. Kazimierza Twardowskiego dla najlepszej książki filozoficznej roku 2022. Spośród 17 zakwalifikowanych prac Kapituła wyłoni 3 najlepsze, a autor zwycięskiej pozycji otrzyma nagrodę w wysokości 40 tys. złotych. Ostateczne rozstrzygnięcie zostanie ogłoszone podczas tegorocznego Światowego Dnia Filozofii.

Członkowie Kapituły mają teraz przed sobą intensywny okres pracy. Przeanalizują wszystkie zgłoszone pozycje, aby wyłonić 3 najlepsze dzieła filozoficzne roku 2022. Wręczenie nagrody odbędzie się w trakcie uroczystej gali, która będzie miała miejsce w Lublinie.


Poniżej znajduje się lista tytułów zakwalifikowanych do pierwszej edycji Konkursu o Nagrodę im. Kazimierza Twardowskiego:

 • Demokracja liberalna. Źródła, ustanowienie (?) i kres (?) – Bogdan Szlachta
 • Ontologia Boga – Marek Łagosz
 • Kształtowalność. Postheideggerowskie pytanie inny wymiar bycia. – Magdalena Hoły-Łuczaj
 • Leksykon logików polskich 1900–1939 — Jan Woleński, Andrew Schumann, Andrzej Dąbrowski, Magdalena Hoły-Łuczaj, Konrad Szocik
 • Władysław Tatarkiewicz (1886–1980). Pamięć i wspomnienie – Radosław Kuliniak, Mariusz Pandura, Łukasz Ratajczak, Jan Jakub Tatarkiewicz
 • Sokrates filozof życia, filozof śmierci – Maciej Wodziński
 • Wprowadzenie do etyki środowiskowej – Dominika Dzwonkowska
 • Jednostka, zło, historia w myśli Rousseau – Paweł Pieniążek
 • Wojna i motłoch. Sprzeczności nowoczesne w filozofii Hegla – Bartosz Wójcik
 • Filozofia wobec Zagłady Koncepcje teorii krytycznej, Martina Heideggera i poststrukturalizmu – Piotr Kendziorek
 • Psychopatologia nadposłuszeństwa – Tomasz Olchanowski
 • Uroszczenia i transaktualność w humanistyce. Florian Znaniecki: dziedzictwo idei i jego pęknięcia – Lech Witkowski
 • (Nie)poradność systemowa. Praktyka poradnictwa genetycznego to warzyszącego diagnostyce prenatalnej – Weronika Chańska
 • Reguły na czas chaosu – Tomasz Stawiszyński
 • W poszukiwaniu rzeczywistości radykalnej. José Ortegi y Gasseta nowa krytyka rozumu – Dorota Leszczyna
 • Początek i koniec Wszystkiego – Stanisław Buda
 • Filozofia społeczna, część 1, część 2, część 3 – Stanisław Janeczek, Anna Starościc

Konkurs im. Kazimierza Twardowskiego cieszy się dużym zainteresowaniem wśród autorów książek filozoficznych, a zakwalifikowane prace prezentują różnorodne podejścia teoretyczne i tematykę. Wybór 3 najlepszych pozycji będzie trudnym zadaniem dla Kapituły.

Nagroda im. Twardowskiego ma na celu promowanie i uhonorowanie najwybitniejszych twórczości w dziedzinie filozofii na Polskiej scenie.

Cały projekt jest realizowany w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2022.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Academicon będąca instytucją podejmującą działania na rzecz nauki, w tym jej popularyzacji, upowszechniania i promocji. Od 2016 r. jest wydawcą dwumiesięcznika „Filozofuj!”, którego misją jest zapoznawanie czytelników z zagadnieniami filozoficznymi w sposób wielostronny i przystępny. 


Patronami wydarzenia są:

 • Prezydent Miasta Lublin (patronat honorowy)
 • Magazyn „Filozofuj!” 
 • Wydawnictwo Academicon
 • TVP3 Lublin
 • Radio Lublin
 • Forum Akademickie
 • Instytut Filozofii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Instytut Filozofii, Uniwersytet Gdański
 • Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Instytut Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Instytut Filozofii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Instytut Filozofii, Uniwersytet Zielonogórski
 • Instytut Filozofii, Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Filozofii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Instytut Filozofii, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Centrum Badań nad Tradycją Szkoły Lwowsko-Warszawskiej

Kontakt dla mediów:
Konrad Olszewski
Koordynator Konkursu o Nagrodę im. Kazimierza Twardowskiego
konrad.olszewski@academicon.pl

Więcej informacji: nagroda-twardowskiego.pl

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy