Audycja Radio

Zapowiedź audycji w Polskim Radiu Czwórka o sensie filozofowania

23 sierpnia – czyli już dziś – o godz. 20.05 w Polskim Radiu Czwórka odbędzie się audycja z udziałem redakcji „Filozofuj!”, której tematem przewodnim będzie pytanie: po co nam filozofia?

W audy­cji „Stre­fa pry­wat­na”, któ­rą popro­wa­dzi redak­tor Jakub Jam­ro­zek, gość­mi będą redak­tor naczel­ny „Filo­zo­fuj!” Artur Szut­ta, Nata­sza Szut­ta oraz stu­dent kogni­ty­wi­sty­ki UW, Kamil Radziszewski.

Wspól­nie ze słu­cha­cza­mi i redak­to­rem będą oni pró­bo­wa­li odpo­wie­dzieć na pyta­nie – po co filozofować?


Audy­cji moż­na wysłu­chać jako > podcast


Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy