Audycje Popularyzacja

Zapowiedź audycji o „Filozofuj!” w Radiu Gdańsk

„Filozofuj!” znowu zagości w mediach trójmiejskich (zob. wywiad z Celiną Głogowską w „Gazecie Wyborczej”). Tym razem redakcja naszego magazynu w osobach Celiny Głogowskiej, Artura Szutty i Nataszy Szutty będą gośćmi red. Iwony Borawskiej w audycji „Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk”. Rozmowy można będzie wysłuchać na falach Radia Gdańsk 18 grudnia (piątek) o godz. 22.00.

Zapisz się do naszego newslettera

Audy­cja będzie poświę­co­na nasze­mu maga­zy­no­wi, spo­tka­niach „Gdań­sku, filo­zo­fuj!” oraz samej idei popu­la­ry­za­cji filozofii.

Z ostat­niej chwili…

Jest już po nagra­niu audy­cji. Oto gale­ria z nagrania:

No Sli­de Found In Slider.

Audycji można na żywo wysłuchać > tutaj lub tutaj.

Wystarczy kliknąć dzisiaj o 22.00!


Będzie ją moż­na też odsłu­chać w ser­wi­sie inter­ne­to­wym radia, o czym – gdy już się poja­wi nagra­nie – nie­za­wod­nie poinformujemy.


Mul­ti­me­dial­ną rela­cję ze spo­tka­nia Klu­bu „Filo­zo­fuj!” w Gdań­sku, któ­re odby­ło się 1 grud­nia 2015 moż­na prze­czy­tać i obej­rzeć > tutaj.

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy