Filozofia kultury Ogłoszenia

Zbieramy teksty do numeru o grach komputerowych!

Temat czwartego numeru „Filozofuj!” z 2021 r. (Gry komputerowe) wybrali w ankiecie nasi Czytelnicy. Postanowiliśmy ogłosić nabór tekstów do tego numeru. Na artykuły czekamy (wraz z Centrum Badań Gier Wideo UMCS, z którym współpracujemy przy wydaniu), do 25 kwietnia.

Gry cyfrowe funkcjonują we współczesnej kulturze już ponad pięćdziesiąt lat. Branża gier jest obecnie jedną z najbardziej dochodowych gałęzi gospodarki. Po gry sięgają także coraz bardziej zróżnicowani odbiorcy z różnych grup społecznych, wiekowych, różnej płci. Tak duża popularność medium nie pozostała bez wpływu na refleksję humanistyczną. Na przełomie XXXXI wieku ukonstytuował się nowy nurt badań dedykowanych grom cyfrowym określany jako ludologia lub groznawstwo (ang. game studies). Podobnie jak wcześniej literaturoznawstwo czy filmoznawstwo, groznawstwo skupia się na teoriach i metodach badań gier cyfrowych.

Rozwój refleksji groznawczej zauważyć można także w innych dyscyplinach, w tym również w filozofii.  Świadczą o tym coraz liczniejsze publikacje takie jak World of Warcraft and Philosophy: Wrath of the Philosopher King pod redakcją Luka Cuddy’ego i Johna Nordlingera, czy Philosophy Through Video Games Jona Cogburna i Marka Silcoxa. Tematowi poświęcone są specjalne numery czasopism naukowych (np. „Journal of the Philosophy of Games”) czy międzynarodowe konferencje badawcze, takie jak Philosophy of Games.

Gry cyfrowe stają się również medium refleksji filozoficznej. Tytuły takie jak The Talos Principle, Stanley Parable, czy Papers, Please poruszają takie zagadnienia jak determinizm, wolna wola, egzystencjalizm czy filozofia polityczna. Dzięki środkom wyrazu specyficznym dla tego medium gry mogą poruszać zagadnienia związane z filozofią w sposób nieosiągalny dla innych dziedzin sztuki.

W ten trend wpisuje się także właśnie powstający numer „Filozofuj!”, którego celem jest przybliżenie współczesnej panoramy polskiej myśli groznawczej.

Dlatego też zachęcamy Autorów do przesyłania tekstów do numeru poświęconego grom cyfrowym.

W naszym periodyku publikujemy teksty popularnonaukowe w języku polskim, będące rezultatem własnej twórczości autora. Teksty powinny więc przedstawiać temat w sposób popularny, niewymagający wiedzy filozoficznej.

Zachęcamy do nadsyłania tekstów, które podchodzą do analizy gier cyfrowych poprzez pryzmat teorii filozoficznych. Teksty powinny odnosić się do następujących obszarów tematycznych:

1. Ontologia gry cyfrowej

Czym jest gra cyfrowa? Jaki jest jej status ontologiczny? Jak się ma do innych aktywności ludzkich (np. pracy, nauki, innego rodzaju gier)? Po co gramy w gry cyfrowe? Czy tylko dla rozrywki, czy także w innych celach? Czym gry cyfrowe różnią się od innych gier? Co może świadczyć o sukcesie gry? Dlaczego gry mogą być ciekawe dla badacza? W jakich celach się je bada? W jaki sposób, jaką metodą?

2. Estetyka gier cyfrowych

W jaki sposób gry cyfrowe wchodzą w dyskusje z innymi dziełami sztuki? W jaki sposób gry adaptują, cytują oraz remediują inne teksty kultury takie jak powieści, filmy, czy obrazy? Jakie są główne trendy wizualne w niezależnych grach cyfrowych? Jakie znaczenie ma wykorzystanie grafiki pixel art w kontekście pojęcia nostalgii?

3. Gry cyfrowe a problemy moralne

Jak można wykorzystać gry cyfrowe do rozmów o moralności i problemach etycznych? Jakie problemy etyczne poruszane są przez niezależne gry cyfrowe, a jakie przez gry głównego nurtu? W jaki sposób gry wykorzystują zabiegi formalne i elementy rozgrywki, aby wzbudzić w osobach grających refleksję krytyczną?

4. Gry cyfrowe jako forma przekazu i narzędzie edukacji

Czy granie rozwija, czy jest tylko stratą czasu? Jakie treści kulturowe przekazują gry cyfrowe?Czy w grach przekazuje się jakieś treści kulturowe? W jaki sposób można korzystać z nich? Jak same gry mogą służyć w edukacji? Czy można dzięki grom czegoś się nauczyć (ekonomii, zarządzania firmą, państwem, historii etc.)?  Jakie kierunki można zauważyć wśród twórców tzw. serious games?

 

Długość tekstu powinna zamykać się w objętości 8000 znaków (łącznie ze spacjami). Do tekstu prosimy dołączać krótką notkę biograficzną (do 400 znaków).

Schemat tekstu można pobrać > tutaj.

 

Na teksty czekamy do 25 kwietnia. Proszę nadsyłać je na adres: marta.ratkiewicz@filozofuj.eu.


Numer przygotowuje wraz z nami Centrum Badań Gier Wideo UMCS.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

2 komentarze

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy