Fragment z klasyka

Zhuangzi: Radość ryb

Źró­dło: Zhu­ang­zi, Praw­dzi­wa księ­ga połu­dnio­we­go kwia­tu, przeł. M. Jaco­by, Iskry, War­sza­wa 2009, s. 181–182.


Zhu­ang­zi i Huizi prze­cha­dza­li się na moście nad rze­ką Hao. Zhu­ang­zi rzekł: „Płot­ki plą­sa­ją swo­bod­nie, taka jest wła­śnie radość ryb!”. Huizi rzekł: „Nie jesteś rybą, panie, skąd zatem wiesz, jaka jest radość ryb?”. Zhu­ang­zi rzekł: „Nie jesteś, panie, mną, skąd zatem wiesz, że ja nie wiem, jaka jest radość ryb?” Huizi rzekł: „Nie jestem tobą, panie, i wła­śnie dla­te­go nie znam cię. Ty ewi­dent­nie nie jesteś rybą i wła­śnie dla­te­go two­ja nie­wie­dza na temat ryb, panie, jest peł­na”. Zhu­ang­zi rzekł: „Powróć­my może w takim razie do począt­ku. Powie­dzia­łeś, panie: «Skąd niby wiem o rado­ści ryb». Czy­li zapy­ta­łeś mnie, wie­dząc już, że ja to wiem. A dowie­dzia­łem się tego, [spa­ce­ru­jąc] nad rze­ką Hao”.


Pobierz tekst w PDF.


Najnowszy numer można nabyć od 5 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy