Aktualności Filozofia dla dzieci memy Przegląd prasy Satyra

Zilustrowana filozofia

Na łamach najnowszego „The New Yorkera” (2 lipca 2018) ukażą się ciekawie zilustrowane pojęcia filozoficzne. Są one adresowane do dzieci w wieku 2–5 lat. Jeśli ta informacja nie jest elementem satyrycznym, którym przepojone są ilustracje, to z pewnością w ich recepcji przyda się dzieciom pomoc osoby dorosłej.

Zapisz się do naszego newslettera

Ich auto­rem jest Edward Ste­ed, współ­pra­cu­ją­cy z cza­so­pi­smem od 2013 roku. Oto prób­ka zawar­tych w nume­rze rysun­ków:

Źró­dło: The New Yor­ker

The New Yor­ker” to ilu­stro­wa­ny tygo­dnik opi­nii o tema­ty­ce spo­łecz­no-poli­tycz­nej. Uka­zu­je się od 1925 roku.

 

 

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy