Pożegnania

Zmarł Derek Parfit

1 stycznia w wieku 74 lat zmarł Derek Parfit – brytyjski filozof analityczny, specjalizujący się w problematyce identyczności (tożsamości), racjonalności, etyce i relacjach między nimi. Najbardziej wpływową jego książką była praca Reasons and Persons (1984). W ostatnich dniach poprosiliśmy Pana Profesora o wywiad do przygotowywanego numeru o identyczności. W odpowiedzi otrzymaliśmy tę informację, która stanowi najsmutniejsze i zarazem najmocniejsze z usprawiedliwień braku osobistej odpowiedzi z Jego strony. :(

Był emery­towanym pro­fe­sorem All Souls Col­lege w Uni­w­er­syte­cie Oks­fordzkim oraz pro­fe­sorem filo­zofii w Uni­w­er­syte­cie Nowo­jorskim. Współpra­cow­ał także z Uni­w­er­sytetem Har­vardzkim. W 2014 roku otrzy­mał nagrodę Rol­fa Schoc­ka, przyz­nawaną wybit­nym filo­zo­fom. Przed nim otrzy­mali ją m.in. tacy znani filo­zo­fowie Willard Van Orman Quine, John Rawls czy Hilary Put­nam. Ostat­nią jego książką była wydana w 2011 roku On what mat­ters, w której bronił obiek­ty­wnoś­ci teorii ety­cznych.

R.I.P.


Gdy­by ktoś chci­ał napisać kil­ka słów upamięt­nienia zmarłego filo­zo­fa i jego dorobku, prosimy je kierować na adres: redakcja@filozofuj.eu.

Najnowszy numer można nabyć od 3 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy