Pożegnania

Zmarł Derek Parfit

1 stycznia w wieku 74 lat zmarł Derek Parfit – brytyjski filozof analityczny, specjalizujący się w problematyce identyczności (tożsamości), racjonalności, etyce i relacjach między nimi. Najbardziej wpływową jego książką była praca Reasons and Persons (1984). W ostatnich dniach poprosiliśmy Pana Profesora o wywiad do przygotowywanego numeru o identyczności. W odpowiedzi otrzymaliśmy tę informację, która stanowi najsmutniejsze i zarazem najmocniejsze z usprawiedliwień braku osobistej odpowiedzi z Jego strony. :(

Zapisz się do naszego newslettera

Był emery­towanym pro­fe­sorem All Souls Col­lege w Uni­w­er­syte­cie Oks­fordzkim oraz pro­fe­sorem filo­zofii w Uni­w­er­syte­cie Nowo­jorskim. Współpra­cow­ał także z Uni­w­er­sytetem Har­vardzkim. W 2014 roku otrzy­mał nagrodę Rol­fa Schoc­ka, przyz­nawaną wybit­nym filo­zo­fom. Przed nim otrzy­mali ją m.in. tacy znani filo­zo­fowie Willard Van Orman Quine, John Rawls czy Hilary Put­nam. Ostat­nią jego książką była wydana w 2011 roku On what mat­ters, w której bronił obiek­ty­wnoś­ci teorii ety­cznych.

R.I.P.


Gdy­by ktoś chci­ał napisać kil­ka słów upamięt­nienia zmarłego filo­zo­fa i jego dorobku, prosimy je kierować na adres: redakcja@filozofuj.eu.

Najnowszy numer można nabyć od 10 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2019 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy