Pożegnania

Zmarł Prof. Jerzy Gałkowski

21 kwietnia 2022 r. zmarł Prof. Jerzy Gałkowski, wieloletni pracownik Wydziału Filozofii KUL, etyk, znawca filozofii społecznej i politycznej, uczeń Karola Wojtyły. Dla Redakcji „Filozofuj!” był Kimś szczególnym – nie tylko autorem tekstów do naszego magazynu, uczestnikiem spotkań Klubów „Filozofuj!”, ale także i przede wszystkim Osobą wspierającą nas duchowo i intelektualnie oraz finansowo.

Zanim przypomnimy skrótowo, kim był Prof. Gałkowski dla patrii, dla akademii i dla filozofii, przytoczymy wspomnienie jednego z wielu, ale ważnego epizodu, pokazującego, kim był Pan Profesor dla Redakcji. I to nie tyle dla poszczególnych jej członków, bo to osobna historia, do której być może wrócimy, ile dla Redakcji, dla pisma jako takiego. Kiedy „Filozofuj!” było jedynie niewyraźnym pomysłem w kilku głowach ogarniętych ideą popularyzacji filozofii i kiedy zdobycie tekstu do publikacji było na wagę wcielenia tego pomysłu w życie bądź jego śmierci, Profesor bardzo chętnie zgodził się napisać dla nas artykuł. W ten sposób otrzymaliśmy jeden z pierwszych artykułów (o ile nie pierwszy) do nowo rodzącego się magazynu – Może spróbować? (przy okazji zachęcamy do lektury), który ukazał się w premierowym „Filozofuj!” 2015, nr 1, s. 24–28. Oprócz tekstu Pana Profesora w tym numerze zamieściliśmy zalewie dziewięć innych, z trudem pozyskanych tekstów. Każdy na wagę złota. Wsparciu tekstowemu ze strony Pana Profesora towarzyszyło wsparcie duchowe, motywacyjne. Było to dla nas bardzo ważne. Dało paliwo od przekucia pomysłu w inicjatywę, która przetrwała już 7 lat i zaowocowała 45 tematycznymi numerami. Dziękujemy, Panie Profesorze!

Prof. dr. hab. Jerzy Gałkowski był emerytowanym pracownikiem Instytutu Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Specjalizował się w etyce, filozofii człowieka, filozofii społecznej i filozofii polityki. Był wybitnym znawcą myśli Karola Wojtyły.

Urodził się 25 IV 1937 r. w Jutrosinie (Wielkopolska). W latach 1956–61 studiował filozofię na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL. W 1967 r. obronił doktorat, w 1979 r. uzyskał habilitację, w 1990 r. objął stanowisko profesora nadzwyczajnego, a w 1998 r. otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Do 2009 r. był kierownikiem Katedry Etyki Społecznej i Politycznej KUL.

W latach 80. angażował się w tworzenie i działanie Wszechnicy „Solidarności” w Lublinie.  Po 1989 r. współpracował z Biurem Reformy Szkolnej MEN. W latach 1995–2004 był przewodniczącym Rady Programowej Radia Lublin.

Był członkiem m.in. Komitetu Dyrekcyjnego Bureau Internationale Catholique de l‘Enfance, Société Internationale Thomas d’Aquin, Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II KUL, polskiej sekcji UNESCO, Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej (Lublin) oraz Towarzystwa Naukowego KUL.

Prof. Gałkowski zmarł w Lublinie w nocy z 21 na 22 kwietnia 2022 r. po długiej chorobie.

 

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy