Aktualności Ogłoszenia

Zmarł Umberto Eco

Wczoraj (19 lutego) w wieku 84 lat zmarł w Mediolanie Umberto Eco, włoski filozof, mediewista, semiolog, powieściopisarz, eseista i felietonista. Sławę przyniosła mu powieść Imię Róży z 1980 r. Jego ostatnia powieść Temat na pierwszą stronę ukazała się w ubiegłym roku. Jest poświęcona mediom i przyszłości humanistyki. 

Zapisz się do naszego newslettera

Z okazji pre­miery ostat­niej swo­jej powieś­ci Eco w ubiegłym roku był w Polsce, gdzie m.in. otrzy­mał dok­torat hon­oris causa Uni­w­er­syte­tu Łódzkiego i spotkał się z czytel­nika­mi, na którym powiedzi­ał m.in.:

Przyszłość jest tylko dla human­istów. Prze­cież przyszłość oznacza pisanie pro­gramów kom­put­erowych, a wyobraźnie pobudza­my bardziej czy­ta­jąc Home­ra niż trak­tat o księ­gowoś­ci.

Zachę­camy do wysłucha­nia w Radiowej Dwójce audy­cji poświę­conej jego ostat­niej powieś­ci. Jest dostęp­na na stronach radia > tutaj.

dwojka radio_4_2_1_1_8

 

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy