Aktualności Edukacja filozoficzna Filozofia w szkole Ogłoszenia Olimpiada Filozoficzna Patronaty

Zmiany w organizacji I etapu XXXIII Olimpiady Filozoficznej

Ze względu na zagrożenie epidemiczne zostały wprowadzone zmiany w organizacji pierwszego etapu XXXIII Olimpiady Filozoficznej. Najważniejsza z nich to konieczność dostarczania prac i wszelkich dokumentów jedynie drogą elektroniczną. Termin składania prac do etapu szkolnego nie uległ zmianie; przypominamy, że jest to 30 listopada, czyli już za miesiąc.

Aby wziąć udział w etapie szkolnym XXXIII Olimpiady Filozoficznej należy dokonać samodzielnego wyboru jednego z tematów wymienionych w aktualnym Programie OF (tutaj znajdziecie spis tematów) i opracować ten temat w formie pracy pisemnej. Praca pisemna nie powinna przekraczać objętości 20 stron znormalizowanego wydruku komputerowego (format A4, marginesy 2,5 cm, font Times New Roman 12 pkt, interlinia 1,5 wiersza).

Następnie, jeżeli w szkole powołana została komisja szkolna OF lub szkolny opiekun Olimpiady Filozoficznej, należy przesłać komisji lub opiekunowi na wskazany adres e‑mailowy:

  1. pracę w wersji elektronicznej (w formacie doc, docx, lub PDF) do wstępnej oceny
  2. skan wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego uczestnika XXXIII Olimpiady Filozoficznej zawierającego Oświadczenie autora pracy oraz podpisaną Klauzulę informacyjną RODO (więcej znajdziecie > tutaj).

Komisja szkolna lub szkolny opiekun Olimpiady Filozoficznej przesyła pracę uczestnika (w wersji elektronicznej) wraz ze skanem wypełnionego formularza oraz klauzuli informacyjnej na wskazany adres e‑mailowy właściwego miejscowo Komitetu Okręgowego w terminie podanym w aktualnym Programie OF, tzn. do 30.11.2020 r. (adresy e‑mailowe podamy do połowy listopada br.).

Jeżeli w szkole nie powołano komisji szkolnej OF, zainteresowany uczeń może przystąpić do Olimpiady Filozoficznej w innej szkole, wskazanej przez dyrektora szkoły, do której uczęszcza lub nawiązać kontakt e‑mailowy z właściwym Komitetem Okręgowym OF i swoją pracę przesłać na jego adres (aktualne adresy mailowe Komitetów Okręgowych OF podamy do połowy listopada br.). W tym wypadku należy przesłać na właściwy adres e‑mailowy wszystkie dokumenty, tzn. pracę pisemną w wersji elektronicznej (w formacie doc, docx lub PDF) oraz skan wypełnionego i podpisanego  Formularza zgłoszeniowego uczestnika XXXIII Olimpiady Filozoficznej zawierającego Oświadczenie autora pracy oraz skan podpisanej Klauzulę informacyjną RODO do 30.11.2020 r.


Źródło: Polskie Towarzystwo Filozoficzne

Najnowszy numer można nabyć od 3 marca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2023 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy