Konferencje Patronaty

Znaczenie mitów i symboli w dyskursie interdyscyplinarnym

Instytut Filozofii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza wszystkich zainteresowanych na ogólnopolską studencko-doktorancką konferencję „Znaczenie mitów oraz symboli w dyskursie interdyscyplinarnym” zaplanowaną na 18 maja 2017 roku. Patronem medialnym wydarzenia jest magazyn „Filozofuj!”.

Konferencja ma stać się pretekstem do wspólnego namysłu nad szeroko rozumianą problematyką symboli oraz mitów, ze szczególnym uwzględnieniem wielopoziomowego procesu tworzenia się pojęć w myśli symbolicznej oraz ich znaczenia dla nauk humanistycznych. Jak piszą organizatorzy: „Mity i symbole to niezwykle złożone zjawiska kulturowe, które można analizować i interpretować w wielu uzupełniających się perspektywach. Od XX wieku myśliciele ponownie starają się odnaleźć znaczenia mitów i symboli, mity zaczynają funkcjonować jako historia »prawdziwa«, mająca swoje znaczenie, pouczenie, a nawet »świętość«. W humanistyce mity i symbole stają się znów »żywe«, ukazując kulturowe wartości i archetypy ludzkich zachowań. Za pomocą mitów i symboliki starano się tłumaczyć stany emocjonalne człowieka oraz ludzką egzystencjalną kondycję. Problematyka ta wciąż odnajduje się w różnorodnych aspektach i wymiarach badań humanistycznych”.

Konferencja ma mieć charakter interdyscyplinarny, więc zaproszeni są na nią przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych, których wystąpienia będą oscylowały wokół takich tematów jak:

  • język a problematyka symbolu;
  • problematyka interpretacji i egzegezy mitów i symboli;
  • funkcjonowanie mitu i symboli w psychoanalizie oraz psychologii analitycznej;
  • funkcjonowanie mitów i symboli w refleksji fenomenologiczno-hermeneutycznej;
  • symbole jako element badania antropologicznego lub religioznawczego;
  • symbole i mity a szeroko rozumiana metafizyka;
  • myślenie symboliczne a problematyka filozofii umysłu.

Czy język symboliczny jest językiem posiadającym własne prawa? Jaki jest związek między symbolem a tym, co symbolizuje? Czy mity współcześnie przekazują nam jakąś mądrość, czy są wciąż aktualne dla badań interdyscyplinarnych? Jakie jest ich aktualne znaczenie w dyskursach humanistycznych? To podstawowe pytania mogące stanowić inspirację dla otwartych i owocnych dyskusji w ramach konferencji.

Formularze zgłoszeniowe wraz z abstraktem proponowanego wystąpienia (do 1000 znaków) można zgłaszać na adres organizatorów: mityisymbole@gmail.com do 18 maja 2017 roku. Czas przeznaczony na pojedyncze wystąpienie to 15 minut. Udział w konferencji jest bezpłatny.


  Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (CINiBA) — Katowice, ul. Bankowa 11a
27 maja 2017
Strona internetowa wydarzenia
 Wydarzenie na Facebooku

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy