Edukacja filozoficzna Filozofia w szkole Ogłoszenia Olimpiada Filozoficzna Patronaty

Znamy aktualne adresy e‑mailowe Komitetów Okręgowych XXXIII Olimpiady Filozoficznej

Ze względu na zagrożenie epidemiczne prace pisemne oraz skan formularza zgłoszeniowego wraz ze skanem klauzuli informacyjnej RODO potrzebne do udziału w pierwszym etapie XXXIII Olimpiady Filozoficznej można dostarczać jedynie drogą elektroniczną. Poniżej publikujemy adresy e-mailowe Komitetów Okręgowych OF, do których powinny dotrzeć wspomniane dokumenty.

Jeżeli w szkole powołana została komisja szkolna OF lub szkolny opiekun Olimpiady Filozoficznej, należy przesłać komisji lub opiekunowi na wskazany adres e‑mailowy:

 1. pracę w wersji elektronicznej (w formacie doc, docx, lub PDF) do wstępnej oceny
 2. skan wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego uczestnika XXXIII Olimpiady Filozoficznej zawierającego Oświadczenie autora pracy oraz podpisaną Klauzulę informacyjną RODO (więcej znajdziecie > tutaj).

Komisja szkolna lub szkolny opiekun Olimpiady Filozoficznej przesyła pracę uczestnika (w wersji elektronicznej) wraz ze skanem wypełnionego formularza oraz klauzuli informacyjnej na wskazany adres e‑mailowy właściwego miejscowo Komitetu Okręgowego w terminie podanym w aktualnym Programie OF, tzn. do 30.11.2020 r.

Jeżeli w szkole nie powołano komisji szkolnej OF, zainteresowany uczeń może przystąpić do Olimpiady Filozoficznej w innej szkole, wskazanej przez dyrektora szkoły, do której uczęszcza lub nawiązać kontakt e‑mailowy z właściwym Komitetem Okręgowym OF i swoją pracę przesłać na jego adres. W tym wypadku należy przesłać na właściwy adres e‑mailowy wszystkie dokumenty, tzn. pracę pisemną w wersji elektronicznej (w formacie doc, docx lub PDF) oraz skan wypełnionego i podpisanego  Formularza zgłoszeniowego uczestnika XXXIII Olimpiady Filozoficznej zawierającego Oświadczenie autora pracy oraz skan podpisanej Klauzulę informacyjną RODO do 30.11.2020 r.

Oto lista aktualnych adresów KO:

KOOF w Białymstoku of.bialystok@gmail.com
KOOF w Bielsku-Białej koofbielskobiala@onet.pl
KOOF w Częstochowie koof.czestochowa@gmail.com
KOOF Dolnośląski olimpiada.filozoficzna@uwr.edu.pl
KOOF w Gdańsku of.gdansk@gmail.com
KOOF w Katowicach t.dreinert@interia.pl
KOOF w Kielcach olimpiada.filozoficzna.kielce@gmail.com
KOOF w Krakowie olimpiada.filozoficzna.krakow@gmail.com
KOOF Kujawsko-Pomorskie kinga72@umk.pl 
KOOF w Lublinie marcin.rzadeczka@umcs.pl 
KOOF w Łodzi olimpiada.filozoficzna.lodz@gmail.com
KOOF w Olsztynie koofolsztyn@gmail.com
KOOF w Opolu olimpiada.filozoficzna@gmail.com
KOOF w Poznaniu olimpiada.filozofia@gmail.com
KOOF w Radomiu info@edukacja2001.pl
KOOF w Rzeszowie joannamr@ur.edu.pl 
KOOF w Siedlcach olimpiada.siedlce@gmail.com
KOOF w Skierniewicach janusa1@poczta.onet.pl
KOOF w Szczecinie olimpfilszczecin@gmail.com 
KOOF w Warszawie koofwaw@gmail.com
KOOF w Zielonej Górze p.walczak@ifil.uz.zgora.pl

 


Źródło: Polskie Towarzystwo Filozoficzne

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

 • Czy olimpiada inna niż filozoficzna może prowadzić do: rozstroju nerwowego, intelektualnej implozji czy atomizacji umysłowej?! Lub ciężkiej i głębokiej depresji albo degeneracji społecznej?!”.
  =-O 😉 🙂 :-! :O 😀 O:-)
  Zapewne…
  O:-) 😀 :O :-! 🙂 😉 =-O
  Zatem obcujcie z filozofią!

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy