Konkursy Ogłoszenia Olimpiada Filozoficzna

Znamy laureatów zawodów okręgowych 31. Olimpiady Filozoficznej [Lublin]

W ubiegłą sobotę (2 marca) odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników i rozdanie nagród laureatom zawodów okręgowych 31. Olimpiady Filozoficznej. Redakcja magazynu „Filozofuj!”, patrona medialnego OF, przyglądała się zawodom w okręgu lubelskim, a także znalazła się wśród fundatorów nagród.

Zawody okręgowe są drugim etapem OF (pierwszy etap – szkolny – polega na napisaniu eseju na jeden z podanych wcześniej tematów – zob. tutaj). Odbyły się one 16 lutego.

Zawody lubelskie

Z lubelskiego okręgu nominację do zawodów centralnych uzyskało 9 osób:

1. miejsce — Bartłomiej Wyszyński (XXI Liceum im. St. Kostki w Lublinie)
2. miejsce — Katarzyna Kowalczyk (I Liceum im. W. Broniewskiego w Świdniku)
3. miejsce (ex aequo) — Aleksandra Kułak (I Liceum im. Staszica w Lublinie)
3. miejsce (ex aequo) — Wiktoria Szymańska (I Liceum im. Staszica w Lublinie)
4. miejsce — Tymon Frelik (Międzynarodowe Liceum im I.J. Paderewskiego w Lublinie)
5. miejsce — Karolina Flis (Liceum Ogólnokształcące im Królowej Jadwigi)
6. miejsce — Katarzyna Błaszczak (I Liceum im. Staszica w Lublinie)
7. miejsce — Tomasz Kalisiak (I Liceum im. Staszica w Lublinie)
8. miejsce — Natalia Litwin (I Liceum im. Staszica w Lublinie)

Trzeba przyznać, że zawody zostały zorganizowane wzorowo, a poziom w tym roku – jak podkreślali członkowie lubelskiego Komitetu Okręgowego OF (KOOF) – był bardzo wysoki. Postarano się o miłą atmosferę i bardzo atrakcyjne nagrody. Zwycięzca otrzymał laptopa, a pozostałe osoby na podium – tablety. Nie zabrakło także nagród dla pozostałych laureatów – otrzymali oni dużo nagród książkowych oraz – osoby, które uplasowały się tuż poza podium – prenumeratę roczną magazynu „Filozofuj!”.

Serdecznie gratulujemy wszystkim rekomendowanym do finału OF! Odbędzie się on 13 kwietnia 2019 w Warszawie. Będziemy za Was trzymać kciuki. Filozofujcie!

Wśród sponsorów zwodów okręgowych w Lublinie znaleźli się:

1. Urząd Miasta Lublin (reprezentowany przez dyrektora dra Mariusza Sagana)
2. Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
3. Czasopismo „Filozofuj!”
4. Wydawnictwo Aletheia
5. Wydawnictwo PWN

Patronat merytoryczny:

1. Instytut Filozofii UMCS w Lublinie (reprezentowany przez dyrektora dra hab. Andrzeja Łukasika, prof. UMCS)
2. Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Lublinie (reprezentowane przez prezesa prof. dra hab. Marka Hetmańskiego)

W skład Komitetu Okręgowego Olimpiady Filozoficznej w Lublinie wchodzą:

  1. dr hab. Andrzej Łukasik, prof. nadzw. UMCS — przewodniczący;
  2. dr Marcin Trybulec (UMCS) – wiceprzewodniczący oraz recenzent;
  3. dr Piotr Lipski (KUL) — recenzent;
  4. dr Marcin Rządeczka (UMCS) – sekretarz;
  5. dr hab. Andrzej Kapusta, prof. UMCS — członek komitetu
  6. dr hab. Mariola Kuszyk-Bytniewska (UMCS) — członek komitetu

A jak to wyglądało w pozostałych okręgach? Zachęcamy (przede wszystkim pozostałe Komitety Okręgowe) do przesyłania swoich relacji z zawodów II stopnia: redakcja@filozofuj.eu. Chętnie je opublikujemy!


Na czym polegają zawody okręgowe

Przypomnijmy, na czym polegają zawody okręgowe.

Mają one charakter egzaminu pisemnego. Składają się z dwóch części:

  • Pierwsza część polega na samodzielnym napisaniu eseju na jeden spośród trzech tematów, zaproponowanych do wyboru. Na jego napisanie uczeń ma 150 min. Za tę część uczestnik może uzyskać max. 50 pkt.
  • W drugiej części uczestnicy rozwiązują test, na który składają się zadania wielokrotnego wyboru i zadania otwarte. Na jego rozwiązanie uczeń ma 90 min. Za tę część uczestnik może uzyskać max. 50 pkt.

Obie części eliminacji pisemnych oceniane są przez 2 jurorów wyznaczonych przez Komitety Okręgowy (KOOF). Aby zostać rekomendowanym do finału, uczestnik musi uzyskać co najmniej 20 pkt za każdą część eliminacji, w sumie zaś za całość eliminacji okręgowych 60 pkt.

Kwalifikacja do zawodów centralnych ma charakter dwustopniowy. Pierwszy etap stanowi rekomendacja KOOF, drugi to proces kwalifikacji przeprowadzony przez Komisję Kwalifikującą powołaną przez przewodniczącego Komitet Główny OF (KGOF). Komisja kwalifikująca obraduje pod kierunkiem wskazanego członka KGOF. Komisja kwalifikująca dokonuje formalnej i merytorycznej oceny dokumentacji uczestnika nadesłanej przez Komitety Okręgowe.

Najnowszy numer można nabyć od 3 marca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2023 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.