Aktualności akademickie Konferencje

Znamy program konferencji Solidarność jako wspólnota i braterstwo ludzi pracy

Konferencja będzie trwała dwa dni, od 19 do 20 listopada 2021, w Papieskiej Akademii Nauk Społecznych w Rzymie i ma dotyczyć potrzeby ożywienia ducha Solidarności na poziomie międzynarodowym. Zapraszamy do zapoznania się z programem i uczestwnictwa.

Idea solidarności, która czterdzieści lat temu skonkretyzowała się w świadectwie polskich robotników i NSZZ Solidarność, nie straciła swojej aktualności. Otwarła ona nowy rozdział dla ruchów robotniczych poprzez doprowadzenie do upadku ideologii marksistowskiej. Obecnie wymaga ona jednak pogłębienia i twórczego rozwoju z powodu przemian politycznych i gospodarczych, jakie miały miejsce w świecie od sierpnia 1980. Naszym zdaniem pogłębione i uwspółcześnione rozumienie idei solidarności, wyrażone w świetle katolickiej nauki społecznej, ma potencjał do rozwiązania kryzysów, z jakimi zmagają się ludzie pracujący na całym świecie […].

[…] wśród bogactwa inspiracji zawartych w katolickiej nauce społecznej chcemy zwrócić szczególną uwagę na harmonizującą z ideą solidarności koncepcję nowej ekonomii (Ekonomii Franciszka) i potrzebą nowego ruchu pracowniczo-związkowego. Omówimy wyzwania związane ze światową ekonomią przed jak i w dobie pandemii. Chcemy się skoncentrować na globalizacji praw pracowniczych i zagrożeniach z tym związanych, z równoczesną próbą wskazania rozwiązania. Globalizacja ekonomii i praw pracowniczych to zagadnienia, które zostały wpisane w program działań Międzynarodowego Centrum Badań nad Fenomenem Solidarności. Chcielibyśmy, żeby obrady zostały zwieńczone „okrągłym stołem” pomiędzy przedstawicielami związków zawodowych, ruchów społecznych, ludzi nauki i Kościoła.

[Opis pochodzi od organizatora]

Pełny opis i plan konerencji można pobrać tutaj.

Organizatorzy:

 • Papieska Akademia Nauk Społecznych
 • Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Międzynarodowe Centrum Badań nad Fenomenem Solidarności

Przewidziane są dwie formy uczestnictwa:

 1. Oglądanie transmisji na żywo na portalu YouTube na kanale „MCBFS – Solidarność”:
  Dzień pierwszy 19 listopadaLink do transmisji w języku polskim
  Dzień pierwszy 19 listopada. Link do transmisji w języku angielskim
  Dzień drugi 20 listopada. Link do transmisji w języku polskim.
  Dzień drugi 20 listopada.  Link do transmisji w języku angielskim.
 2. Uczestnictwo czynne poprzez platformę spotkania „Webex Meetings”:
  Uczestnictwo w języku polskim > link
  Numer spotkania: 2730 576 6738
  Hasło: Solidarnosc
  Uczestnictwo w języku angielskim > link 
  Numer spotkania: 2733 417 6083
  Hasło: Solidarity

Pełną instrukcję logowania można pobrać tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy