Aktualności

Znamy zwycięską książkę pierwszej edycji konkursu o Nagrodę im. Kazimierza Twardowskiego

Kapituła Nagrody im. Kazimierza Twardowskiego za najlepszą książkę filozoficzną roku 2022 wybrała zwycięską publikację! Gratulujemy zwycięzcy!

Zwycięską książką została Ontologia Boga autorstwa prof. Marka Łagosza (TWWPN Universitas: Kraków 2022).

Autor wyraża przekonanie, że filozofia jako dyscyplina humanistyczna nie może być myślą pełnowymiarową, nie podejmując kwestii Boga. Z humanistycznego punktu widzenia można przypuścić nawet, że nie tylko problem istnienia Boga jest „pewną nieuchronnością” dla ludzkiego umysłu, lecz także nieuchronnością jest Bóg sam. Człowiek bowiem jako istota z natury rzeczy duchowo transcendująca wszelką skończoność i wszelkie ograniczenia tylko w Nieskończoności może zrealizować pełnię swej istoty. Monografia prof. Łagosza stanowi kolejną odsłonę filozoficznego zmagania się z Transcendencją. […] To monumentalna praca, w której zawarto wiele istotnych i ciekawych filozoficzno-teologicznych treści dotyczących istnienia i natury Absolutu.

[z opisu opracowanego przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego] 

 

 


Marek Łagosz – prof. dr hab.; pracuje w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie kieruje Zakładem Ontologii i Filozofii Przyrody. Dotychczas opublikował siedem książek: Znaczenie i prawda. Rozważania o Fregowskiej semantyce zdań (Wrocław 2000), Brzytwa Ockhama a wykazywanie nieistnienia (Wrocław 2002), Realność czasu (2007), Marks. Praca i czas. Wartość czasu w ekonomii i moralności (Warszawa 2012), O świadomości. Fenomenologia zjawisk umysłowych (Kęty 2016), Ontologia. Materializm i jego granice (Kraków 2019), Ontologia Boga (Kraków 2022). Autor licznych publikacji m. in. w „Filozofii Nauki”, „Kwartalniku Filozoficznym”, „Przeglądzie Filozoficznym”, „Ruchu Filozoficznym”. Interesuje się ontologią, epistemologią, filozofią analityczną, filozofią Karola Marksa, fenomenologią oraz ontologią Boga i teologią.


Profil na Facebooku | Wydarzenie na Facebooku | Profil na Instagramie | Oficjalna strona konkursu


Patronami wydarzenia są:

 • Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk (patronat honorowy)
 • JM Rektor UMCS prof. dr hab. Radosław Dobrowolski (patronat honorowy)
 • Magazyn „Filozofuj!”
 • Wydawnictwo Academicon
 • TVP3 Lublin
 • Radio Lublin
 • Forum Akademickie
 • Instytut Filozofii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Instytut Filozofii, Uniwersytet Gdański
 • Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Instytut Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Instytut Filozofii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Instytut Filozofii, Uniwersytet Zielonogórski
 • Instytut Filozofii, Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Filozofii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Instytut Filozofii, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Centrum Badań nad Tradycją Szkoły Lwowsko-Warszawskiej

Konkurs o Nagrodę im. Kazimierza Twardowskiego dla najlepszej książki filozoficznej jest finansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki Społeczna Odpowiedzialność Nauki.


Prowadzenie portalu filozofuj.eu – finansowanie

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki II”.

🚫 OSTRZEŻENIE: NASZ MAGAZYN NA SKRAJU ZAGROŻENIA! 🚫 Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2023 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

 • A więc jednak znowu niezawodna, uniwersalna i ponadczasowa… ST/Biblia/NT!
  Real Life, Science, Truth and Trust

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy