Kontakt

Adres redakcji:

Redakcja „Filozofuj!”

Fundacja Academicon

ul. H. Modrzejewskiej 13
20–810 Lublin
E‑mail: redakcja@filozofuj.eu
Telefon: 603 072 530


Sekretarz redakcji
Marta Ratkiewicz-Siłuch
E‑mail: marta.ratkiewicz@filozofuj.eu


Obsługa zamówień/prenumerat
Adam Dorot
E‑mail: adam.dorot@academicon.pl


 

PKO BP — Rachunek główny:
67 1020 3147 0000 8802 0159 5172

PKO BP — Zamówienia czasopism i książek:
91 1020 3147 0000 8002 0161 8024