Redakcja

Portal i magazyn „Filozofuj!”

Rada Naukowa: prof. dr hab. Krzysztof Brzechczyn, prof. dr hab. Adam Grob­ler, dr hab. Arka­diusz Gut, prof. Jonathan Jacobs, prof. dr hab. Stanisław Judy­c­ki, prof. dr hab. Tadeusz Szub­ka, prof. Thomas Warten­berg, prof. dr hab. Jacek Woj­tysi­ak

Redakc­ja: Elż­bi­eta Droz­dows­ka, Błażej Gębu­ra, Jacek Jaroc­ki, Robert Kryńs­ki, Bar­tosz Kurkows­ki, Mał­gorza­ta Szostak, Artur Szut­ta, Natasza Szut­ta

Redak­tor naczel­ny: Artur Szut­ta

Sekre­tarz redakcji: Elż­bi­eta Droz­dows­ka

Koor­dy­na­tor wolon­tariatu: Bar­tosz Kurkows­ki

Współpra­cown­i­cy:
Adam Dorot
Woj­ciech Czap­kows­ki
Sła­womir Czar­nec­ki
Zbig­niew Grabows­ki
Stanisław Gut
Marcin Kloc
Ire­na Koł­tun
Mag­dale­na Kor­czyńs­ka
Bar­tosz Kurkows­ki
Maria Łojek-Kurzętkows­ka
Natalia Mar­ci­nows­ka
Karoli­na Mier­czak
Patryc­ja Mikul­s­ka
Marek Mosor
Mirella Nawracała-Urban
Paweł Pijas
Łukasz Szostak
Kamil Szy­mańs­ki
Rafał Tryś­cień
Han­na Urbankows­ka
Justy­na Wasiniews­ka

Redakcja działu „Edukacja filozoficzna”

 

Koor­dy­na­tor dzi­ału: Doro­ta Monkiewicz-Cybul­s­­ka

Rada Naukowa: dr Jacek Frydrych, prof. dr hab. Adam Grob­ler; dr hab. Arka­diusz Gut, prof. KULprof. dr hab. Robert Piłat; prof. Aldona Pobo­jew­s­ka; dr Marcin Trepczyńs­ki; prof. dr hab. Jacek Woj­tysi­ak 

Redakc­ja: Mali­na Bar­cikows­ka, Krys­t­ian Kar­cz, Łukasz Krzy­woń, Jarosław Spy­chała


Wydaw­ca: Wydawnict­wo Aca­d­e­mi­con

Zapisz się do naszego newslettera

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link.

Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy