Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Zadanie Wydawanie magazynu „Filozofuj!” w wersji drukowanej i elektronicznej jest dofinansowane ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w ramach programu Czasopisma.

Wysokość finansowania: 252 630 zł

Całkowita wartość projektu: 408 030 zł


Magazyn „Filozofuj!” jest czasopismem kulturalnym o profilu popularnofilozoficznym. Pismo podejmuje rozmaite zagadnienia filozoficzne w kontekście współczesnych zjawisk kulturowych. Celem pisma jest dostarczenie czytelnikom wiedzy o fundamentalnych i frapujących ludzkość od zarania dziejów problemach filozoficznych, a także rozwijanie umiejętności dialogu i krytycznego myślenia poprzez popularyzację filozofii. Jest ono skierowane przede wszystkim do młodzieżowego odbiorcy, ale także do każdej innej ciekawej świata osoby. Podstawowym założeniem, na którym opierają się prace redakcyjne, jest dbałość o komunikatywność i atrakcyjność wizualną przekazu. Zostało to docenione w XIII edycji konkursu Popularyzator Nauki, organizowanego przez PAP oraz MEiN, bowiem czasopismo otrzymało tytuł Popularatora Nauki 2020 w kategorii media. Elektroniczna wersja czasopisma jest w pełni otwarta nieodpłatnie i dostępna na licencji Creative Commons BY-SA 3.0 PL.