Tag - szczęście

Fragment z klasyka

Bernard Williams: O szczęściu

Źró­dło: Ber­nard Wil­liams, Moral­ność. Wpro­wa­dze­nie do ety­ki, tłum. M. Her­nik, War­sza­wa 2000, s. 108–113. (…) Cał­kiem słusz­nie o poglą­dach nie­któ­rych sta­ro­żyt­nych filo­zo­fów, któ­rzy gło­si­li, iż wystar­cza­ją­cym warun­kiem szczę­ścia jest cno­ta...

Czytaj więcej
Pytaj o numer w salonach Empiku! logometeortrans  

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy