Dystrybucja Ogłoszenia

Podbijamy Polskę! „Filozofuj!” znajdziesz nie tylko w Empiku – sprawdź gdzie jeszcze!

Magazyn „Filozofuj!” jest dystrybuowany w sieci saloników prasowych w całej Polsce. Z tego wpisu dowiecie się, w jakich salonikach i gdzie konkretnie. Co prawda nie dotarliśmy jeszcze do „poczekalni u fryzjera”, ale i tego jesteśmy już coraz bliżej ;)

Wydaw­cą cza­so­pi­sma jest Wydaw­nic­two Aca­de­mi­con.

logo wydawnictwo academicon niebieskie


Maga­zyn „Filo­zo­fuj!” moż­na kupić w:

  • salo­nach Empi­ku (zob. listę salo­nów tutaj),
  • salo­nach pra­so­wych Ruchu, Inme­dio, Świa­ta Pra­sy, Relay, 1 minu­te, Hubiz, Vir­gin, Disco­ver Poland (zob. listę salo­nów tutaj),
  • zaprzy­jaź­nio­nych księ­gar­niach i księ­gar­nio-kawiar­niach (zob. tutaj).

W sumie maga­zyn jest dostęp­ny w ok. 1300 salo­ni­kach pra­so­wych wymie­nio­nych sie­ci. Kup, czy­taj i filozofuj. 🙂

w całej Polsce !!!


CZY WIESZ, ŻE…


Wszyst­kich księ­ga­rzy, dys­try­bu­to­rów i wła­ści­cie­li księ­gar­nio-kawiar­ni, któ­rzy chcie­li­by wpro­wa­dzić do sprze­da­ży maga­zyn „Filo­zo­fuj!” pro­si­my o kon­takt via e‑mail: redakcja@filozofuj.eu.

Każ­de­mu sprze­daw­cy maga­zy­nu two­rzy­my osob­ną pod­stro­nę w zakład­ce  „Filo­zo­fuj!” w Two­im mie­ścieMiej­sca przy­ja­zne  „Filo­zo­fuj!” > tutaj.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy