Dystrybucja Ogłoszenia

Podbijamy Polskę! „Filozofuj!” znajdziesz nie tylko w Empiku – sprawdź gdzie jeszcze!

Magazyn „Filozofuj!” jest dystrybuowany w sieci saloników prasowych w całej Polsce. Z tego wpisu dowiecie się, w jakich salonikach i gdzie konkretnie. Co prawda nie dotarliśmy jeszcze do „poczekalni u fryzjera”, ale i tego jesteśmy już coraz bliżej ;)

Wydaw­cą cza­so­pi­sma jest Wydaw­nic­two Aca­de­mi­con.

logo wydawnictwo academicon niebieskie


Maga­zyn „Filo­zo­fuj!” moż­na kupić w:

  • salo­nach Empi­ku (zob. listę salo­nów tutaj),
  • salo­nach pra­so­wych Ruchu, Inme­dio, Świa­ta Pra­sy, Relay, 1 minu­te, Hubiz, Vir­gin, Disco­ver Poland (zob. listę salo­nów tutaj),
  • zaprzy­jaź­nio­nych księ­gar­niach i księ­gar­nio-kawiar­niach (zob. tutaj).

W sumie maga­zyn jest dostęp­ny w ok. 1300 salo­ni­kach pra­so­wych wymie­nio­nych sie­ci. Kup, czy­taj i filozofuj. 🙂

w całej Polsce !!!


CZY WIESZ, ŻE…


Wszyst­kich księ­ga­rzy, dys­try­bu­to­rów i wła­ści­cie­li księ­gar­nio-kawiar­ni, któ­rzy chcie­li­by wpro­wa­dzić do sprze­da­ży maga­zyn „Filo­zo­fuj!” pro­si­my o kon­takt via e‑mail: redakcja@filozofuj.eu.

Każ­de­mu sprze­daw­cy maga­zy­nu two­rzy­my osob­ną pod­stro­nę w zakład­ce  „Filo­zo­fuj!” w Two­im mie­ścieMiej­sca przy­ja­zne  „Filo­zo­fuj!” > tutaj.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy