Tag - scenariusz lekcji

Artykuł Filozofia w szkole Scenariusze lekcji

Dorota Monkiewicz-Cybulska: Zabawna praca, pracowita zabawa – scenariusz lekcji etyki dla klas IV–V szkół podstawowych

Tekst uka­zał się w „Filo­zo­fuj!” 2020 nr 5 (35), s. 47. W peł­nej wer­sji gra­ficz­nej jest dostęp­ny w pli­ku PDF. Cele Ucznio­wie odróż­nia­ją pra­cę od zabawy. Ucznio­wie dostrze­ga­ją, że pra­ca może dostar­czyć radości. Ucznio­wie rozu­mie­ją...

Czytaj więcej
Pytaj o numer w salonach Empiku! logometeortrans  

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy