Dowcip filozoficzny

Dowcip filozoficzny

Arcydzieło

Malarz por­tre­ci­sta oraz filo­zof Sta­ni­sław Igna­cy Wit­kie­wicz zapy­tał raz klienta: – Czy podo­ba się Panu pań­ski portret? – Jeśli mam być...

Dowcip filozoficzny

Skromność

Fran­cis Bacon został wynie­sio­ny przez kró­lo­wą Elż­bie­tę I do god­no­ści kanc­le­rza. Nie­zwy­kle skrom­ny z natu­ry, nowo...

Pytaj o numer w salonach Empiku! logometeortrans  

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy