Dowcip filozoficzny

Dowcip filozoficzny

Ding an Sich

Pewnego dnia do gabi­ne­tu Immanuela Kan­ta wchodzi poko­jówka i ozna­jmia, że przyszedł doń z wiz­ytą nie­ja­ki Ding an Sich. – A jak...

Dowcip filozoficzny

Amfibolie

Pac­jen­ci z uraza­mi po wiz­y­cie w porad­ni chirur­gicznej są przyj­mowani poza kole­jnoś­cią (napis przed pra­cown­ią RTG...

Dowcip filozoficzny

Pierwsza randka

Jan stre­su­je się przed swo­ją pier­wszą rand­ką, bo nie wie, o czym tu z dziew­czyną roz­maw­iać, więc ojciec daje mu radę: – Synu...

Pytaj o numer w salonach Empiku!

logometeortrans

Dowcip filozoficzny

Drogowskazy

Max Schel­er, filo­zof i socjolog niemiec­ki, zapy­tany, czemu nie real­izu­je wzorów hoł­dowanych w swych pis­mach odpowiedzi­ał: – Nikt...

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy