Myślenie krytyczne


Cykle związane z szeroko pojętym myśleniem krytycznym:


Kurs logiki formalnej

 


Teoria argumentacji