Biblioteki

Biblioteki, którym leży na sercu poszerzenie swojej oferty o magazyn popularyzujący filozofię i tym samym promowanie kultury filozoficznej, rozwijanie pasji filozofowania oraz krytycznego, logicznego i twórczego myślenia, zachęcamy do nawiązania kontaktu z redakcją naszego magazynu i stałej współpracy. Poniżej postaramy się przygotować i opisać możliwe obszary współpracy.

Obecnie nasze czasopismo jest w ofercie dystrybucyjnej Kolportera SA.

Zachęcamy do współpracy partnerskiej biblioteki

  • akademickie
  • szkolne
  • miejskie
  • wojewódzkie

Oferujemy:

  • prezentację placówki – formularz prezentacji można pobrać > tutaj.
  • prenumeratę naszego magazynu – można zamówić > tutaj.
  • wspólne organizowanie zajęć, mini-wykładów, warsztatów, dyskusji filozoficznych – w trakcie tworzenia
  • wspólne organizowanie warsztatów logiki i krytycznego myślenia – w trakcie tworzenia

Zapraszamy do współpracy i wspólnego upowszechniania i promowania filozofii!

W sprawie współpracy można pisać na adres: redakcja@filozofuj.eu

Lista bibliotek, w których można przeczytać „Filozofuj!”