Tag - Immanuel Kant

Fragment z klasyka

Immanuel Kant: Imperatyw kategoryczny

Źró­dło: ten­że, Uza­sad­nie­nie meta­fi­zy­ki moral­no­ści, rozdz. 2, przeł. M. War­ten­berg, PWN, War­sza­wa 1953, s. 30–32, 38–41, 50–54, 60–65. […] Z miło­ści do ludzi skłon­ny jestem przy­znać, że sto­sun­ko­wo naj­więk­sza część naszych postęp­ków odpo­wia­da...

Czytaj więcej
Pytaj o numer w salonach Empiku! logometeortrans  

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy