Program Ministerstwa Edukacji i Nauki 

Zadanie Portal internetowy filozofuj.eu – prowadzenie i rozwój jest dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Społeczna Odpowiedzialność Nauki”

Wysokość finansowania: 388 450 zł

Całkowita wartość projektu: 440 202 zł


Portal filozofuj.eu jest największą w Polsce bazą tekstów popularyzujących filozofię, informacji o środowisku filozoficznym w Polsce i na świecie, materiałów i pomocy dydaktycznych poświęconych edukacji filozoficznej oraz platformą pogłębionej filozoficznie wymiany myśli na ważne egzystencjalnie i społecznie tematy. Składa się z czterech serwisów: popularyzacji filozofii, aktualności filozoficznych, edukacji filozoficznej i publicystyki filozoficznej, w których ilość, regularność i jakość publikowanych materiałów zostala podniesiona dzięki programowi MEiN. Utworzone zostały również dwa unikalne cykle publikacyjne: Myślenie krytyczne oraz Filozof na kanapie. Wszystkie treści na portalu są publikowane w wolnym dostępie i na wolnej licencji (Creative Commons BY-SA 3.0)