Misja

Pobudzamy do myślenia

Nasz projekt non-profit (dzięki pracy wolontariackiej treści dostępne online są za darmo) obejmuje wydanie magazynu „Filozofuj!” – jedynego w Polsce czasopisma popularyzujące filozofię, oraz redagowanie portalu filozofuj.eu – największego popularnofilozoficznego serwisu w naszym kraju.

Przystępnie o filozofii

Żartobliwie ujmując, „Filozofuj!” jest jedynym na świecie czasopismem filozoficznym do poczekalni u fryzjera 😉 Czasopismo ma bowiem formułę magazynową, czyli bogato ilustrowaną, a treści prezentowane są w nim w sposób przystępny i atrakcyjny, tak aby zachęcić w szczególności młodych ludzi do przygody z filozofią. Inteligentny człowiek, poszukujący odpowiedzi na frapujące go pytania filozoficzne, ale niezajmujący się filozofią zawodowo, rzadko jest w stanie przebić się przez hermetyczny język filozofów i czerpać przyjemność z lektury ich tekstów.

Zastosowanie przystępnej formy nie odbija się jednak na jakości tekstów – dbamy o to, by pozostawały na najwyższym światowym poziomie. Wśród autorów mamy najlepszych polskich i zagranicznych specjalistów, takich jak: prof. John Searle z Uniwersytetu Kalifornijskiego, prof. David Miller z Uniwersytetu Oksfordzkiego, prof. Simon Blackburn z Uniwersytetu Cambridge, prof. Robert Audi z Uniwersytetu Notre Dame, prof. Richard Swinburne z Uniwersytetu Oksfordzkiego czy prof. Stephen Macedo z Uniwersytetu Harvarda.

… i wielostronnie

Warto dodatkowo zaznaczyć, że redakcja magazynu dba o to, by zagadnienia filozoficzne, mające często wyraźne implikacje światopoglądowe, były przedstawiane wielostronnie, nie preferując żadnej ze stron. W ten sposób chcemy zachować neutralność światopoglądową i apolityczność, nie narzucając czytelnikom określonych przekonań czy stanowisk, ale jedynie pobudzając do samodzielnego myślenia i rozpatrywania problemów z różnych perspektyw, w sposób możliwie obiektywny.

Dlaczego to robimy?

W końcu kwestia kluczowa dla każdego filozofa: dlaczego podejmujemy wspomniane działania? Dlaczego chcemy upowszechniać tę, zdawałoby się, elitarną i mało praktyczną dziedzinę wiedzy?


1. Po pierwsze, rozumiemy, jak ważna jest filozofia i filozofowanie – paradoksalnie – w życiu codziennym każdego człowieka. Filozofia polega na ciągłym dążeniu do zrozumienia świata i siebie samego, na stawianiu pytań i poszukiwaniu na nie odpowiedzi. Szczególnie w sytuacjach różnych kryzysów życiowych czy trudnych doświadczeń ludzie stawiają sobie ważne, fundamentalne pytania dotyczące świata i człowieka. Filozofia stanowi bardzo ważny element naszej kultury i cywilizacji, kształtujący postrzeganie nas samych i otaczającego nas świata, a w rezultacie – także nasze codzienne postępowanie.


2. Po drugie, wiemy, jak nieocenioną rolę spełnia filozofia w intelektualnym i społecznym rozwoju młodzieży (i dzieci!).

Nauka filozofii rozwija myślenie krytyczne, logiczne i refleksyjne, dzięki czemu młodzi ludzie stają się świadomymi uczestnikami życia społecznego i krytycznymi odbiorcami kultury, w tym popkultury. Dociekliwość i refleksyjność umożliwia krytycznie odnoszenie się do trendów i mód; kultura logiczna ułatwia uzasadnianie swojego zdania i opieranie się manipulacjom; dzięki autorefleksji wzmacnia się swoją tożsamość, tworząc dla siebie długofalowe cele działania, cele życiowe; ćwicząc umiejętność konstruktywnej dyskusji, młody człowiek staje się bardziej otwarty na inne poglądy, bardziej skłonny do postawy dialogu i zrozumienia odmiennych punktów widzenia; rozbudzając zaś w sobie wrażliwość i pobudzając świadomość moralną, staje się osobą bardziej empatyczną, ofiarną i zaangażowaną na rzecz wspólnot i społeczności, do których należy.

Nasza misja ma charakter edukacyjny – chcemy, żeby filozofia była dostępna w przystępnej postaci dla każdego, szczególnie w szkołach, gdzie wciąż brakuje powszechnie wprowadzonych zajęć z filozofii. Ufamy, że czasopismo „Filozofuj!” może stać się również dla nauczycieli pomocą przy prowadzeniu zajęć lekcyjnych, dostarczając inspiracji, tematów i tekstów wybitnych specjalistów napisanych przystępnym językiem.


3. Po trzecie zdajemy sobie sprawę jak bardzo filozofia wspiera budowanie świadomego społeczeństwa obywatelskiego.

Zespół „Filozofuj!”, inspirując do podejmowania krytycznej refleksji nad sobą i otaczającą rzeczywistością oraz promując kulturę kompetentnej debaty, chce włączać się w ogólnopolski projekt budowania obywatelskiego społeczeństwa wiedzy. Żywimy przekonanie, że należy promować rzetelny namysł filozoficzny i kulturę dyskusji nakierowane na merytoryczną i logiczną poprawność, ponieważ bez tego jakość debaty publicznej i – tym samym – jakość demokracji będzie nadal niska. Nasz projekt jest w istocie projektem edukacji społecznej za pomocą filozoficznych narzędzi. Rzetelna filozofia jest tak samo odległa od każdej ideologii jak rzetelna dyskusja – od wszelkiej perswazji.


4. Last but not least, chcemy zarażać tym, co i nam sprawia autentyczną frajdę 😉

 


 

Dla dobra wspólnego

Warto przy tym wszystkim podkreślić, że działalność „Filozofuj!” ma charakter pro publico bono – zarówno magazyn, jak i serwis są dostępne online bezpłatnie na licencji Creative Commons BY-SA 3.0 PL. Stąd też nie obylibyśmy się bez wsparcia finansowego oraz pracy wolontariackiej osób zaangażowanych w ideę upowszechniania filozofii. Jeśli również i  Tobie nasza misja pozostaje bliska, dołącz do grona wspierających naszą działalność. Filozofuj i pobudzaj do myślenia innych razem z nami!

Myślenie ma przyszłość!


Za nasze działania zostaliśmy uhonorowani tytułem Popularyzatora Nauki 2020 w kategorii Media w konkursie organizowanym przez PAP przy współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.