Redakcja

Rada Naukowa: prof. dr hab. Krzysztof Brzechczyn, prof. dr hab. Adam Grob­ler, dr hab. Arka­diusz Gut, prof. Jonathan Jacobs, prof. dr hab. Stanisław Judy­c­ki, prof. dr hab. Tadeusz Szub­ka, prof. Thomas Warten­berg

Redakc­ja: Celi­na Gło­gows­ka, Jacek Jaroc­ki, Robert Kryńs­ki, Bar­tosz Kurkows­ki, Mał­gorza­ta Szostak, Artur Szut­ta, Natasza Szut­ta

Redak­tor naczel­ny: Artur Szut­ta

Sekre­tarz redakcji: Robert Kryńs­ki

Koor­dy­na­tor wolon­tariatu: Bar­tosz Kurkows­ki

Koor­dy­na­tor dzi­ału ontolo­gia, metafizy­ka: Artur Ger­ard Kosec­ki

Współpra­cown­i­cy:
Mal­wina Adaszek
Moni­ka Chylińs­ka
Woj­ciech Czap­kows­ki
Sła­womir Czar­nec­ki
Aga­ta Dzi­u­ba
Zbig­niew Grabows­ki
Stanisław Gut
Marcin Kloc
Mał­gorza­ta Kop­ci­uch
Mag­dale­na Kor­czyńs­ka
Stanisław Korzeb
Bar­tosz Koter­ba
Bar­tosz Kurkows­ki
Joan­na Luc
Maria Łojek-Kurzętkows­ka
Natalia Mar­ci­nows­ka
Karoli­na Mier­czak
Patryc­ja Mikul­s­ka
Marek Mosor
Mirella Nawracała-Urban
Kinga Perużyńs­ka
Paweł Pijas
Jola Pro­chow­icz
Łukasz Szostak
Kamil Szy­mańs­ki
Antoni Śmist
Rafał Tryś­cień
Han­na Urbankows­ka
Justy­na Wasiniews­ka
Pauli­na Wie­jak
Izabela Wodz­ińs­ka
Moni­ka Zielińs­ka

Wydaw­ca: Wydawnict­wo Aca­d­e­mi­con

Zapisz się do naszego newslettera

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link.

Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy