Ogłoszenia Patronaty

Die Bestimmung des Menschen” Johanna Joachima Spaldinga. Filozofia (i religia) jako sposób życia w niemieckim Oświeceniu – wykład prof. Laury Anny Macor

26 marca 2021 roku w godzinach 16:00-18:00 na internetowej platformie Microsoft Teams odbędzie się otwarte seminarium filozoficzne. Tym razem gościem cyklu „Between Secularization and Reform. Religious Rationalism in the Late 17th Century and in the Enlightenment” będzie uczona z Uniwersytetu w Weronie, prof. Laura Anna Macor.

W 1748 roku nikomu nieznany przyszły pastor Johann Joachim Spalding (1714–1804) opublikował niewielkie dzieło zatytułowane Betrachtung über die Bestimmung des Menschen. W traktacie tym fikcyjne „ja” prowadzi monolog o poszukiwaniu celu ludzkiej egzystencji, a także postępowania, które mogłoby pomóc w jego osiągnięciu.

Jak na przyszłego luterańskiego duchownego, Spalding przyjął w swojej książce specyficzną perspektywę – unikał wszelkich odniesień do Biblii, ale wielokrotnie cytował klasyków. Robiąc to, stworzył nowe podejście do religii, filozofii oraz ich wzajemnej relacji. Nowatorstwo Spaldinga spowodowało, że Betrachtung über die Bestimmung des Menschen okazało się wyjątkowo popularne – jego kolejne, stopniowo poszerzane i aktualizowane edycje, a także wydawane nieoficjalnie reprinty i tłumaczenia ukazywały się na przestrzeni całej drugiej połowy XVIII wieku.

Niewielki traktat Spaldinga znacząco wpłynął nie tylko na podejście do istniejącej wtedy religii – która dotąd skupiała się na szczegółowych poreformacyjnych kontrowersjach dogmatycznych – lecz także na filozofię. Luterański pastor doprowadził do wytworzenia się w późnym niemieckim Oświeceniu trendów, których kulminacją była Kantowska koncepcja prymatu rozumu praktycznego.

Podczas swojego wystąpienia prof. Macor omówi genezę reprezentowanego przez Spaldinga podejścia, które jej zdaniem miało charakter przełomowy. Spróbuje także przekonać słuchaczy, że Betrachtung über die Bestimmung des Menschen jest dziełem niedocenianym pod kątem wpływu, jaki wywarło na dobrze znaną i ugruntowaną tradycję „filozofii jako stylu życia”.

Wszystkich zainteresowanych wykładem zapraszamy do rejestracji na stronie www.religiousrationalism.com. Zajęcia w języku angielskim. Zapraszamy!

Więcej informacji o wydarzeniu > tutaj.

Opracował zespół badawczy projektu „Między sekularyzacją a reformą”.


Laura Anna Macor – prof., wykładowca historii filozofii na Uniwersytecie w Weronie, specjalistka w zakresie XVIII-wiecznej myśli niemieckiego Oświecenia. Studiowała w Scuola Normale Superiore, a także na Uniwersytetach w Pizie oraz Padwie. Otrzymała wiele wyróżnień, m. in. stypendium Alexandra von Humboldta na Katolickim Uniwersytecie Eichstätt-Ingolstadt oraz Marie Curie Intra-European Fellowship na Uniwersytecie Oksfordzkim. Prowadziła badania i wykładała m.in. na University of London i Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Autorka wielu artykułów naukowych. Ma na koncie książki Die Bestimmung des Menschen (1748–1800). Eine Begriffsgeschichte (2013), La fragilità della virtù. Dall’antropologia alla morale e ritorno nell’epoca di Kant (2011), Il giro fangoso dell’umana destinazione. Friedrich Schiller dall’illuminismo al criticismo (2008). Redaktorka lub współredaktorka tomów Schiller y la revolución (razem z Valerio Rocco Lozano, 2017), The Italian Renaissance in German Thought (1742–1859) (2016) oraz Machiavelli and the Making of German Identity (2015).


Patronat medialny:

Filozofuj!”

Najnowszy numer można nabyć od 2 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2023 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy