Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #49

20 marca 2014 r. – zmarł w Warszawie Andrzej Grzegorczyk – polski matematyk i filozof. Specjalizował się w logice matematycznej, ale publikował także prace etyczne i antropologiczne. Do jego największych osiągnięć, dzięki którym zdobył międzynarodowe uznanie, należy zaliczyć badania nad obliczalnością i rozstrzygalnością, a także nad mereologią i algebrą Boole’a, logiką intuicjonistyczną (jeden z systemów logiki modalnej jest nazwany „logiką Grzegorczyka”). Bronił psychologizmu w podejściu do logiki, czyli poglądu, że znaczenia wyrażeń językowych są stanami psychicznymi. W etyce silnie akcentował ideał non-violence oraz ideał ogólnoludzkiej solidarności.

Wywiad z prof. Andrzejem Grzegorczykiem rozpoczyna cykl wywiadów z nestorami polskiej filozofii. Został on przygotowany przez przewodniczącego Komitetu Nauk Filozoficznych PAN prof. Piotra Gutowskiego, a zrealizowany przez portal Academicon we współpracy z TVP Lublin, patrona medialnego portalu. Nagranie miało miejsce 11 września 2012 w Warszawie w mieszkaniu Pana Profesora Andrzeja Grzegorczyka. Wywiad przeprowadzili: prof. Piotr Gutowski i dr hab. Andrzej Biłat, prof. WSPA.


W 2019 roku ukazała się książka W poszukiwaniu ukrytego sensu. Myśli i szkice filozoficzne. Stanowi ona wybór publicystycznych i popularnych tekstów prof. Andrzeja Grzegorczyka (1922–2014) – wybitnego filozofa i logika, uczestnika Powstania Warszawskiego. To książka mądrościowa, dotycząca problemów uniwersalnych i ponadczasowych, skupiona na sześciu kręgach tematycznych: etyce myślenia (zasadach racjonalnego myślenia), wierze współczesnych oświeconych, odkrywaniu sensu świata i życia człowieka, jego egzystencjalnej postawie względem losu, który mu przypada w udziale, etyce współczucia oraz wyzwaniach moralnych współczesności. Tom uzupełniają wybrane eseje literackie, polemiki, wspomnienia i wiersze.

Więcej na temat książki można przeczytać > tutaj.


Zamów książkę teraz


* * *

Prof. Andrzej Grzegorczyk urodził się 22 sierpnia 1922 roku w Warszawie.

Uczęszczał do szkoły katolickiej, następnie uczył się w liceum chemicznym i zdał maturę w 1940. Studiował fizykę oraz filozofię na tajnych kompletach UW. Magisterium z filozofii uzyskał w Krakowie. W latach 1946–1948 pracował w Warszawie jako asystent W. Tatarkiewicza; był też sekretarzem „Przeglądu Filozoficznego”. Jak wspominał, „sytuacja polityczna sprzyjała pozostawaniu w bezpiecznym kręgu logicznych i matematycznych spekulacji”, dlatego zainteresował się logiką. W 1950 obronił doktorat na podstawie pracy Przestrzenie topologiczne w bezpunktowych algebrach topologicznych, której promotorem był A. Mostowski. W Instytucie Matematycznym PAN po trzech latach został docentem (nie było wtedy habilitacji) na podstawie pracy Some Classes of Recursive Functions. W 1961 uzyskał tytuł prof. nadzwyczajnego, a w 1972 – prof. zwyczajnego. Kierował Działem Podstaw Matematyki w Instytucie Matematycznym PAN. Do 1968 pracował też na UW. W 1974 przeniósł się do IFiS PAN, gdzie w 1982 został kierownikiem Pracowni Etyki. W latach 1999–2003, już na emeryturze, był przewodniczącym Komitetu Nauk Filozoficznych. Od końca lat 50. XX w. czynnie uczestniczył w kongresach z logiki, metodologii i z filozofii nauki. Najbardziej znane nie tylko w Polsce, ale i na świecie są osiągnięcia G. w dziedzinie logiki matematycznej” [Stanisław Krajewski, Grzegorczyk Andrzej, w: Encyklopedia filozofii polskiej, t. 1, Lublin 2011, s. 456–457].

Wpis opracował: Robert Kryński

Fot.: Copyrighted work available under Creative Commons Attribution only licence CC BY 4.0, Wellcome Library, London


Osoby, które chciałby pomóc przy tworzeniu kalendarium, zapraszamy do współpracy. Szczegóły są > tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy