Bez kategorii

Memy filozoficzne #58 – niewidzialny Stanisław Lem

Mało jest ludzi, któ­rzy żar­tu­ją w tak inte­li­gent­ny spo­sób jak Sta­ni­sław Lem. Mimo tej bły­sko­tli­wo­ści, jak mówił sam mistrz, zawsze był nie­wi­dzial­ny. W ramach zrzut­ki „Filo­zo­fuj z Lemem” zbie­ra­my na zdję­cie pele­ryn­ki nie­wid­ki z filo­zo­ficz­nej twór­czo­ści Lema!

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy