Aktualności Konferencje

Międzynarodowa Konferencja Filozoficzna: solidarność, braterstwo i personalizm w Europie

W dniach 5-6 października 2018 roku, w gmachu Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Filozoficzna pt. „Solidarność, braterstwo i personalizm w Europie. W jaki sposób zmieniać świat?””. Będzie ona poświęcona problematyce sensu polityki, wyobraźni społecznej i konsolidacji społeczeństw demokratycznych w zjednoczonej Europie w oparciu o personalizm. Wezmą w niej udział prelegenci z Polski, Francji i Niemiec. „Filozofuj!” objęło patronatem medialnym to wydarzenie.

Obecny kryzys Europy jest nie tylko natury ekonomicznej i społecznej, lecz również kulturowej i duchowej. Wśród myśli filozoficznych odgrywających rolę determinującą dla konstrukcji wspólnoty europejskiej znajduje się personalizm Emmanuela Mouniera. W jaki sposób myśl tego człowieka historycznie związanego z Polską może przeciwstawić się erozji i separacji ideałów braterstwa i solidarności? W jaki sposób może ona być pomocna w stawianiu oporu indywidualizmowi i wzrastającym w siłę populizmom w całej Europie.

Jeśli chodzi o solidarność, została ona wpisana do artykułu 20. polskiej Konstytucji i jest częścią integralną bogatej tradycji polskości. Właśnie solidarność może pomóc nam stawić czoła wydarzeniom współczesnego świata: przepaści między ubogimi i bogatymi, marginalizacji osób słabych, niestabilnej sytuacji osób chorych, niepełnosprawnych i starszych.

Czy solidarność jest tylko formą wzajemnej pomocy? Czy może być ona również wewnętrznym spoiwem wspólnoty społecznej? W jakiej mierze może wspomagać dialog i umiejętność słuchania drugiego człowieka w społeczeństwie naznaczonym nowymi formami ubóstwa: samotnością ludzi młodych w przestrzeni wirtualnej, brakiem wzajemnego zaufania w sercu społeczeństw i wspólnot, poczuciem utraty sensu, przemocą społeczną.

Z kolei braterstwo, pomimo silnego znaczenia symbolicznego i swej wszechobecności w wyobraźni społecznej, jest pozbawione jakiegokolwiek wymiaru normatywnego. Czy mogłoby ono uzyskać pełny i powszechny walor prawny?

Nasze sympozjum stawia sobie za cel próbę odpowiedzi na te pytania oraz wznowienie debaty, przez filozofię Emmanuela Mouniera, nad problematyką sensu polityki i konsolidacji społeczeństw demokratycznych.

Program konferencji podamy w najbliższym czasie. Serdecznie zapraszamy do udziału!
Prelekcje będą głoszone w językach francuskim i polskim. Czas jednej prelekcji do 30 minut.

Prelekcje będą głoszone w języku polskim oraz w języku francuskim z tłumaczeniem symultanicznym. Wstęp wolny.

Komitet Organizacyjny

Dr hab. Romuald Piekarski, prof. UG
Dr hab. Natasza Szutta
O. Dr hab. Jean-François Petit
Ks. Dr Marek Łangowski
Dr Paweł Pijas
Wojciech Czapkowski

: Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Jana Bażyńskiego 4
80–309 Gdańsk
Audytorium S‑207 Wydziału Nauk Społecznych
5–6 października 2018 roku
Strona internetowa organizatorów

Program konferencji:

PIĄTEK 5 października

9.00–12.00 Obecność myśli Emmanuela Mouniera w Polsce

Le voyage de Mounier en Pologne de 1946 – o. dr hab. Jean-François Petit, Instytut Katolicki w Paryżu

Wzloty i upadki idei solidarności – ks. dr hab. Alfred Wierzbicki, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

«Solidarność» à l entrée de la Pologne dans l’Union européenne – Patrick Boulte, honorowy przewodniczący Association Solidarité France-Pologne

Polska „Solidarność”– nieopisany moment w dziejach powszechnych – dr hab. Romuald Piekarski, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

12.00–14.00 przerwa obiadowa

14.00–17.00 Ideały braterstwa i solidarności

Wulnerabilność jako zaproszenie do solidarności – ks. dr Marek Łangowski, doktor Instytutu Katolickiego w Paryżu i Uniwersytetu w Poitiers

Personne et compassion – dr Sylvain Clément, doktor Uniwersytetu w Caen

Solidarność konsensualna – dr Bartłomiej Sipiński, PWSZ w Lesznie

Czy solidarność może alienować ? – Sara Skupień i Anna Starowicz, Uniwersytet Jagielloński

17.00–17.30 przerwa

17.30–20.00 Solidarność, braterstwo, personalizm i religia

L’engagement chrétien pour l’Europe – Philippe Segretain, Semaines sociales européennes

Rola religii w laickiej Europie. Propozycja J.-L. Mariona – ks. prof. dr hab. Maciej Bała, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Le personnalisme musulman – dr Markus Kneer, Uniwersytet w Münster

SOBOTA 6 października

9.00–12.00 Współczesne próby rekompozycji

Idee solidarności i braterstwa w filozofii Karola Wojtyły – ks. prof. dr. hab. Andrzej Szostek, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Le Moment fraternité de Régis Debray – o. dr hab. Jean François Petit, Instytut Katolicki w Paryżu

Du spirituel en politique – Eric Vinson, Association « Démocratie et spiritualité », Instytut Katolicki w Paryżu

La solidarité, levier pour une Rennaissance de l’Europe ? – Patrice Obert, honorowy przedstawiciel Association des Amis d’Emmanuel Mounier

 

12.00 Podsumowanie Konferencji – o. dr hab. Jean François Petit i ks. dr Marek Łangowski

 

 

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy