Konferencje

Poznanie poprzez obraz – konferencja „Obraz – poznanie – społeczeństwo”

W dniach 18–20 października w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą już po raz czwarty odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna z cyklu: „Co i jak poznajemy przez obrazy?”. Tym razem organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych do podjęcia tematu  „Obraz – poznanie – społeczeństwo. Od filozofii obrazu do socjologii wizualnej”. „Filozofuj!” jest patronem medialnym wydarzenia.

Konferencja jest organizowana przez Zakład Filozofii Kultury na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie. Jej podstawowym celem jest analiza zjawisk składających się na tzw. zwrot ikoniczny, który aktualnie dokonuje się w naszej kulturze, oraz refleksja nad tym, jak wygląda recepcja rzeczywistości odwołująca się do obrazów, a nie tylko słów czy pojęć. Do dyskusji zaproszeni są przedstawiciele różnych dyscyplin akademickich, w tym m.in.: filozofii, socjologii, kognitywistyki, historii sztuki, literaturoznawstwa czy nawet muzykologii. Jak piszą organizatorzy: „Wydaje się, że te historyczne procesy domagają się dziś nowego rozumienia, nowej hermeneutyki, szczególnie że ikonosfera zdaje się odzyskiwać w naszej kulturze właściwe sobie miejsce. Pewne jest, iż badania takie powinny być prowadzone w wielu przenikających się płaszczyznach i na gruncie wielu dyscyplin, dążąc do przełamywania barier pomiędzy filozofią, socjologią, kognitywistyką, teorią sztuki, estetyką, teorią literatury, czy refleksją samych artystów. Ten – postulowany tu – interdyscyplinarny wysiłek wart jest podjęcia, gdyż może zaowocować nowymi teoriami, otwierającymi nowe horyzonty poznawcze”.

Konferencja odbędzie się w dniach 18–20 października w Domu Dziennikarza w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Wszyscy zainteresowani czynnym udziałem w tym wydarzeniu zaproszeni są do przesłania formularza zgłoszeniowego wraz abstraktem wystąpienia do dnia 24 września. Szczegółowe informacje dotyczące wszelkich spraw organizacyjnych można znaleźć na stronie internetowej organizatorów: http://obrazy.umcs.pl. Serdecznie zapraszamy!

Patroni medialni:

Filozofuj!”

Polskie Radio Lublin

Koziolek.pl


Dom Dziennikarza, Kazimierz Dolny nad Wisłą
18–20 października 2017
Strona internetowa wydarzenia

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy