Tag - egocentryzm

Antropologia Artykuł Etyka Filozofia w szkole

Dorota Monkiewicz-Cybulska: Czy jesteśmy tarczą, do której celuje świat? – scenariusz lekcji etyki dla klasy IVVI

Tekst ukazał się w „Filo­zo­fuj!” 2020 nr 2 (32), s. 47. W pełnej wer­sji graficznej jest dostęp­ny w pliku PDF. Cele: Uczniowie dostrze­ga­ją, jakie prob­le­my generu­je nad­mierne skupi­e­nie się na sobie. Uczniowie rozu­mieją, że moż­na samemu...

Czytaj więcej

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy