Ankiety

Ankieta dla nauczycieli wychowania przedszkolnego

Studentka II roku studiów magisterskich na kierunku etyka – mediacje i negocjacje na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie, Dominika Pawlik, prosi o wypełnienie anonimowej ankiety skierowanej do nauczycieli wychowania przedszkolnego. Jej wyniki będą stanowiły jeden z rozdziałów pracy magisterskiej na temat roli i celowości prowadzenia zajęć edukacji filozoficznej w przedszkolu.
 Anki­eta zaw­iera 5 krót­kich pytań. Wypełnie­nie nie powin­no zająć dużo cza­su. Gorą­co zachę­camy do pomo­cy młodej badaczce.

Ankieta dostępna jest > tutaj.

Autor­ka obiecała zrefer­ować nam po obronie pra­cy wyni­ki, do jakich doszła.
 

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy