Ankiety

Ankieta na temat istnienia Boga

Zapraszamy do udziału w ankiecie dotyczącej kwestii istnienia Boga. Ankieta będzie aktywna do 15 lutego 2016 (do 23:59:59). Jest to pierwsza z serii ankiet nt. Boga. Inne będą poświęcone naturze / własnościom Boga.

Zapisz się do naszego newslettera

Numer 6/2015: Bóg i reli­gia

Czy­taj numer online > tutaj.

 

Który spośród 16 wymienionych niżej tem­atów powinien być tem­atem głównym numeru 5 z 2019 roku?

 • Spory bioe­ty­czne (18%, 31 Votes)
 • Ewoluc­ja i inteligent­ny pro­jekt (9%, 15 Votes)
 • Miłość i przy­jaźń (8%, 13 Votes)
 • Reli­gia a moral­ność (8%, 13 Votes)
 • Qualia (7%, 12 Votes)
 • Racjon­al­ność (7%, 12 Votes)
 • Ekolo­gia (7%, 12 Votes)
 • Ety­ka dzi­en­nikars­ka / mediów (6%, 10 Votes)
 • Czy śmierć demokracji? (6%, 10 Votes)
 • Rozter­ki Sokrate­sa (5%, 9 Votes)
 • Bohaterst­wo (5%, 8 Votes)
 • Tol­er­anc­ja (4%, 7 Votes)
 • Ide­al­izm (4%, 7 Votes)
 • Filo­zofia sportu (3%, 6 Votes)
 • Filo­zofia biz­ne­su (2%, 4 Votes)
 • Dobro (2%, 3 Votes)

Total Vot­ers: 172

Loading ... Load­ing …


Teizm – pogląd, że Bóg ist­nieje.

Ateizm – pogląd, że Bóg nie ist­nieje.


Info­grafi­ka nt. stanowisk w sporze o ist­nie­nie, naturę i poz­nawal­ność Boga („Filo­zo­fuj!” 2015, nr 6, s 12).

fi006_v1_s12-infografika12


Zachę­camy też do odpowiedzi na pyta­nia opisowej anki­ety nt. Boga i religii, które zadal­iśmy na łamach cza­sopis­ma filo­zo­fom aka­demickim (odpowiedzi w numerze). Oto te pyta­nia:

 1. Czy wiara w Boga da się pogodz­ić z racjon­al­noś­cią?
 2. Czy ist­nie­nie Boga stanowi/stanowiłoby zagroże­nie dla wol­noś­ci człowieka?
 3. Czy reli­gia odgry­wa pozy­ty­wną, czy negaty­wną rolę w życiu społecznym?
 4. Czy boisz się śmier­ci?

Odpowiedzi moż­na przesyłać na adres: redakcja@filozofuj.eu.

Zamieścimy je w ser­wisie.

Najnowszy numer można nabyć od 13 grudnia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2019 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

 • Dzień dobry, 

  Zain­tere­sowała mnie anki­eta na tem­at ist­nienia Boga (Anki­eta Filo­zof wobec kwestii Boga) lecz nieste­ty nie mogę tej anki­ety rozwiązać bo była do 2016 roku. Bard­zo chci­ałabym przeczy­tać tą anki­etę i odpowiedzieć na pyta­nia. Czy była­by taka możli­wość? Mogli­by Państ­wo podesłać lin­ka do strony? 
  Będę wdz­ięcz­na za odpowiedź 🙂

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy