Antropologia Historia filozofii starożytnej

Audioteka „Filozofuj!” #3 – Platon: Druga podróż

Zanim Sokrates zajął się etyką, zajmował się w młodości filozofią przyrody. O tych młodzieńczych zainteresowaniach, a także o powodach ich porzucenia, opowiada poniższy fragment. Wspomniany w tekście Anaksagoras był prawdopodobnie pierwszym filozofem, który wprowadził filozofię do Aten. W dalszej części tekstu pojawiają się dwie ważne dla Platona metafory: drugiej podróży i oślepienia przez słońce.

Zapisz się do naszego newslettera

Pla­ton, Fedon, 97c–100b, prze­kład i komen­tarz R. Legut­ko, Kra­ków – War­sza­wa: Ośro­dek Myśli Poli­tycz­nej, Pań­stwo­wy Insty­tut Wydaw­ni­czy i Teo­lo­gia Poli­tycz­na 2017, s. 369–377 (97c–1000a).

Czy­ta prof. Witold Kopeć

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

2 komentarze

Kliknij, aby skomentować

  • Pla­to! Tu vivit?! Et tamen!… His uti­que translationibus/metaphoras… Item bonum est Aristoteles!

    • Jest jesz­cze jeden pro­blem — my rów­nież jeste­śmy nie­śmier­tel­ni jak… sami bogo­wie! A to za spra­wą naszych dusz i umy­słów. Cia­ło nowe i odmie­nio­ne póź­niej dołączy…

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy