Konferencje Patronaty

Filozofia a przemoc

Przemoc to zjawisko, które może a właściwie powinno być badane także z perspektywy filozoficznej. Między innymi takie spojrzenie proponują organizatorzy studencko-doktoranckiej konferencji „Przemoc w życiu publicznym – perspektywa filozoficzna, polityczna i historyczna”, która odbędzie się 24 maja 2017 w Warszawie. „Filozofuj!” objęło konferencję swoim patronatem medialnym.

Jak piszą organizatorzy: 

organizując studencko-doktorancką konferencję o przemocy, pragniemy zatrzymać się nad zagadnieniem interdyscyplinarnie, w szczególności rozwijając zagadnienie źródeł przemocy, jej charakteru, metod, rodzajów i wymiarów zarówno współcześnie, jak i na przestrzeni historii. Nie ograniczając się jedynie do tych dwóch perspektyw czasowych spróbujemy także wybiec w przyszłość, pytając o możliwość przeciwdziałania i minimalizowania postaw i zjawisk wynikających z przemocy. 

Wszyscy uczestnicy konferencji zostają zaproszeni do analizy omawianego zjawiska bez ograniczeń w kwestii szerokości geograficznej, momentu historycznego czy też formy przemocy. Chodzi tu zarówno o zjawisko fizycznej agresji, mobbingu, szantażu, nacisku psychicznego, jak i stosunkowo nowego problemu, jakim jest cyberprzemoc.

Wszystko to z zachowaniem perspektywy, punktu wyjścia, jaki stanowi świadomość tego, że przemoc za każdym razem dotyczy konkretnego człowieka, jednostki, której życie wskutek przemocy niejednokrotnie ulega drastycznej zmianie. To poważne zagadnienie wymaga, jak najszerszego spojrzenia z punktu widzenia różnych dyscyplin naukowych, zaś dialog między nimi umożliwia chociażby konferencja organizowana przez Koło Naukowe Studentów Filozofii UKSW.

Organizatorzy:

Koło Naukowe Studentów Filozofii UKSW
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Patroni medialni:

Magazyn „Filozofuj!”
„Charaktery – magazyn psychologiczny”


 Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie
24 maja 2017
 Wydarzenie na Facebooku

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Są różne rodzaje przemocy ale jedynym zródłem przemocy jest podmiot stosujący ją przeciwko innym, za pomocą słowa, fizycznie, przez władzę. to jedno zródł to brak podmiotowego ROZUMU! Rozum to cztery wyższe umiejętności umysłowe podmiotu działającego: MYŚLENIE, POZNANIE, WOLASĄDZENIE o podmiotowym wyborze działania.
    A kto uczy uczniów w kryzysie dorastania MYŚLENIA POJĘCIOWEGO? A to stwarza warunki metodyczne w pracy z uczniem do jego podmiotowej aktywności POZNAWCZEJ? A kto ma WOLĘ pokonywania swoich słabości aby dokonywać prawidłowych SĄDÓW co ja podmiot działający mogę wybrać, jaką metodę aby osiągnąć swój cel bez stosowania przemocy? A czym u nas jest SŁOWO? Ono stało się nie tylko narzędziem zabijania ale i narzędziem przemocy. Jak zrobić abyśmy starali się zrozumieć siebie podczas rozmowy, dyskursu mimo różnic między nami aby się nie bić iniszczyć naszych relacji za pomoca słowa?

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy